2 Mart 2016

Rıfat Eroğlu, Cenevre’de Çocuk Olmanın Faydaları Konusuz Kompozisyon

ile izdihamdergi

Rıfat Eroğlu şiiri.

ı.
bir Yahudi
kanser olduğunu öğrenir
kalan üç aylık ömrünü
doksan güne çevirir
en yakın döviz bürosunda
ıı.
kargaların gıda tüketiminde atladığı sınıfla
tarihin burjuva üretiminde sağladığı istikrarı
leşlerle açıklar argüman
sihirli değnek ve aspirin reddedilir
kabul gören hakikat, modern tefe ve gırtlak
gülü seri satan, eli nakit kokan tüccarı
ve sürümden kazandığı bir hayli miktarı
aşkın da petrolden farksızlığında sorgula

ticaret, modern ibadetidir cumadan geçen kavmimin
kavmim ki kitabı kapatıp kepenkler açan
gemiler kaldıran limanlardan, tırlar ve konteynırlar
köyü kente göçüren, Ereğli’yi bildiren
demiri ve kömürü, sekizi ve beşi
bak şu gelenler emekçiler olsa gerek
fonda pankartlar
işler yolunda gitmiyor gibi kavmim
bunlar ne acayip inkılaplar!

ihtimal bazı demirbaşlar düşecektir zimmetten
dar ağacı ve sehpalar kadar
ihtimal bazı kafalar
ıı.
Marx-ı Karl’ın hutbeyi vedası sanılır akıtan yaşamayı prompterden
vizyonlar ve misyonlar kravatlı oyunu kelimelerden
gaflet denilen de bir semt adı değilken
her kimse ulusa ses işitilmez
istatistiğe karşı geceyken
bilirkişisi evsizliğin

sömürizasyon
Ruanda’da Hutular’ın baltası
Fransa’da leydinin elması

dünya iki yüzlüdür
Cenevre’de çocuk olan bilir bunu
bir atlasa denk gelmemiştir henüz
Filistin’de çocuk ölen
İsrail’de de çocuklar vardır
flüte ve mandoline sahip
üçüncü harbin melodisini çalan
ııı.
gayette ırkçı değiliz ve elbette hüman
nefret ederiz sadece bir Yahudi’den
iki bin yüz altmış saati kalan

 

Rıfat Eroğlu

İzdiham