Adolf Hitler Yazıları

Adolf Hitler, Kavgam

İnsanlar çoğu zaman ortak bir davanın peşinde oldukları halde, bir birlik haline gelip,davaya dört elle sarılmazlar. Büyük çaplı her türlü hareket,ancak uzun zamandan beri insanların kalplerinde var olan bir temenninin,o kalplerde sükut içinde uyuyan ateşli bir arzunun tesbit edilip,fiile çıkarılmasıdır.Asırlar boyunca,insanlar belirli bir davanın sonuçlanmasını arzu ederler,tahammül edilemez devamlı bir …

Adolf Hitler, Kavgam

Nihayet on dört on beş yaşıma geldiğimde siyasetten bahsedildiği sıralarda Yahudi kelimesini duymaya başladım. Bu sözler ben de az da olsa bir itiraz etme duygusu uyandırıyordu. Mezhepler dolayısıyla çıkan kavga ve çekişmeleri gördüğüm vakit içimde nahoş hisler kabarıyordu. Bu hal de, beni bu hususta bazı itirazlara zorluyordu. Linz’deki Yahudi sayısı …