Sigmund Freud Yazıları

Jason Carr, Sigmund Freud ve İlkel Cinayet

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, kişisel gelişim, cinsellik ve bilinçdışı gibi tuhaf ve tartışmalı konularıyla tanınmaktadır. Totem ve Tabu adlı kitapta gösterildiği gibi, onun, bütün dinlerin temelini oluşturan teorisi de daha az tartışmalı değildir. Bu kitapta Freud, bütün dinlerin ilkel bir cinayetten kaynaklandığını öne sürmektedir. Freud, tartışmasını, ilkel ve vahşi bir …

Freud’un Stefan Zweig’e Dostoyevski’yi Anlattığı Mektup

19 Ekim 1920 Viyana IX. Bölge Berg Sokağı 19 Çok Saygıdeğer Doktor Bey (Stefan Zweig), Şimdi biraz sakinliğe kavuştum. Yollamış olduğunuz ve ilk haftaların yoğun çalışmaları arasında büyük bir zevkle okuduğum güzel kitabınız için size teşekkür etmeyi bir görev biliyorum. Anlatımınızdaki ustalıkla duygusallığın bir araya gelişi okuru tatmin ediyor, ona …

Sigmund Freud, Mutluluk Dediğimiz Şey kitabından seçmeler

-Öpecek bir şeyi olmayanın tütün içmesi kaçınılmazdır! -Kolomb’un Amerika’yı keşfetme talihsizliğini mazur gösterecek tek şey tütün olabilir. -Kelimelerin sihirli bir gücü vardır. En büyük mutluluklara ya da en derin üzüntülere sebebiyet veririler, öğretmenden öğrenciye bilgi aktarırlar; kelimeler konuşmacının dinleyicilerini etkisi altına alıp kendi fikirlerini dikte etmesini sağlar. Kelimeler en kuvvetli …

Sigmund Freud

Yaratıcı yazar olmayan bizler, bu tuhaf varlığın, yaratıcı yazarın malzemesini hangi kaynaklardan aldığını ve bu malzemeyle bizde böyle bir izlenim yaratmayı ve belki de sahip olduğumuzu bile düşünmediğimiz duyguları uyandırmayı nasıl başardığını bilmeye her zaman yoğun bir biçimde meraklı olmuşuzdur. Eğer ona sorarsak yazarın bize hiçbir açıklama vermemesi ya da …