Kategori: Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy, Leyla

‘Barındırmaz mısın koynunda, ey toprak? ‘ derim, ‘yer pek’; Döner, imdâdı gökten beklerim, heyhât, ‘gök yüksek’. Bunaldım kendi kendimden, zamân ıssız, mekân ıssız; Ne vahşetlerde […]

30 Aralık 2017

Mehmet Akif, Bülbül

Basri Bey oğlumuza Bütün dünyâya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım; Nihayet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı, Pek ıssız […]

21 Nisan 2016

Mehmed Akif Ersoy

Eşref Edip, bir gün Mehmed Âkif’e sorar: “Türkiye’de seni çok seviyorlar. Acaba köylüler de şiirinizi okuyor mu!” Mehmed Âkif cevaplar: “Sana bir hadise nakledeyim. Sebilürreşad’ı […]

1 Mart 2016