Mehmet Akif Ersoy Yazıları

Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Şehitleri

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!Nerde -gösterdiği vahşetle- “bu: bir Avrupalı!”Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi! Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı …

Mehmet Akif Ersoy, Leyla

‘Barındırmaz mısın koynunda, ey toprak? ‘ derim, ‘yer pek’; Döner, imdâdı gökten beklerim, heyhât, ‘gök yüksek’. Bunaldım kendi kendimden, zamân ıssız, mekân ıssız; Ne vahşetlerde bir yoldaş, ne zulmetlerde tek yıldız! Cihet yok: Sermedî bir seddi var karşında yeldânın; Düşer, hüsrâna, kalkar, ye’se çarpar serserî alnın! Ocaksız, vâhalar, çöller; sağır, …

Mehmet Akif Ersoy, Ya Rab Bu Uğursuz Gecenin Yok mu Sabahı?

Ya Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı? Mahşerde mi biçârelerin, yoksa felâhı! Nûr istiyoruz.. Sen bize yangın veriyorsun! “Yandık !” diyoruz .. Boğmaya kan gönderiyorsun! Esmezse eğer bir ezeli nevha, yakında Ya Râb, o cehennemle bu tufan arasında, Toprak kesilip, kum kesilip Âlem-i İslâm; Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm. …

Mehmet Akif, Bülbül

Basri Bey oğlumuza Bütün dünyâya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım; Nihayet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı, Pek ıssız bir karanlık sonradan vâdiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hılkat kesilmiş lâl… Bu istiğrâkı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl Muhîtin hâli …

Mehmed Akif Ersoy

Eşref Edip, bir gün Mehmed Âkif’e sorar: “Türkiye’de seni çok seviyorlar. Acaba köylüler de şiirinizi okuyor mu!” Mehmed Âkif cevaplar: “Sana bir hadise nakledeyim. Sebilürreşad’ı çıkardığımız sırada hemen her hafta bir şiir yazardım. Bir gün baktım, Anadolu’nun ta bilmem neresinden bir köylü idarehaneye geldi: ‘Âkif Bey kimdir’ diye soruyor. Beni …

Mehmet Akif Ersoy, Mahalle Kahvesi

Çamurlu bir kapı, üstünde bir değirmi delik; Önünde tahta mı, toprak mı? sorma, pis bir eşik. Şu gördüğün yer için her ne söylesen câiz; Ahırla farkı: O yemliklidir, bu yemliksiz! Zemini yüz sene evvel döşenme malta imiş… “İmiş”le söylüyorum, çünkü anlamak uzun iş. O bir karış kirin altında hangi maden …

Mehmet Akif Ersoy, Resmim İçin

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince heyhat, Günler şu heyulayı da, er geç, silecektir. Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma, Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir? Mehmet Akif Ersoy İZDİHAM

Mehmet Akif Ersoy, Cenk Marşı

ey sürüden arkaya kalmış yiğit arkadaşın gitti haydi sen de git bak ne diyor ceddi şehidin işit haydi git evladım uğurlar ola haydi git evladım açıktır yolun zalimlere karşı bükülmez kolun bayrağı çek ön safa geçmiş bulun uğurun açık olsun uğurlar ola. eşele bir yerleri örten karı ot değil onlar …