Reşat Nuri Güntekin Yazıları

Reşat Nuri Güntekin, Aşk Mektupları

Rasim, bir akşam, mektepten döndüğü vakit kendi ismine gelmiş bir zarf buldu. İçinde, çiçekli bir kâğıt üstüne, yeni yazı ile şu satırlar yazılıydı: “Rasim Bey, Ben, sizi uzaktan uzağa seven bir genç kızım. Çok güzel olduğumu korkmadan söyleyebilirim. Dünyada en büyük emelim, sizin tarafınızdan sevilmek ve sizin zevceniz olmaktır. Fakat …

Reşat Nuri Güntekin, Gamsızın Ölümü

O sabah ana mektebinin bahçesinde fevkalade bir telaş ve canlılık vardı. Talebe bayramı günüydü. İlk ve orta mektepler, kafile kafile marşlar söyleyerek sokaklardan geçiyor, şehrin uzak mesirelerine dağılıyorlardı. En ihtiyar talebesi altı yaşında olan bu ana mektebinin o kadar uzaklara götürülmesine imkân yoktu. Onlar, bayramlarını –kendi minimini ve paytak adımlarıyla- …

Reşat Nuri, Hadiye’ye Mektuplar

Hadiye’ye Mektuplar, Reşat Nuri Güntekin’in yaklaşık on beş yıllık bir süreçte karısına yazdığı mektupları bir araya getiriyor. Yıllarca müfettiş olarak ülkenin her yerini dolaşan romancı, bu mektupları evden haftalarca, bazen aylarca ayrı kaldığı dönemlerde kaleme almış. Hadiye’ye Mektuplar’ı okurken başlangıçta bir parça hayal kırıklığına uğradım. Yazar mektupları neşredildiğinde edebiyatçılarla ilgili …

Reşat Nuri Güntekin, Bir Gümrük Kaçakçılığı

  İki sene evvel bir iş için Fransa’ya giden bir arkadaş anlatmıştı. Eşya olarak bir bavulum vardı, bir de ahbaplarımdan birinin Marsilya’daki bir dostuna gönderdiği bir Acem halısı, ben ne bileyim meğer Fransa’ya halı ithalatı memnu (yasak) imiş.              Gümrük memurları yakama yapıştılar, şaşırdım, kendi …