Roger Garaudy Yazıları

Roger Garaudy, Gerçekcilik Açısından Kafka 5. Bölüm

Kafka “Edebiyatı kötü bir anlamda, bir kaçış sanatı olarak anlıyordu. Ona göre edebiyat, “gerçe­kten bir kaçış” tır. Janouch: “- O halde “yapıntıyı” (fiction-tasni) yalanla bir mi tutacağız?” diye sorar. “- Hayır. Yapıntı, özde bir yoğunlaşma, bir de­ğişmedir. Edebiyat ise tersine, erimedir, bu bilinçsiz hayatın yükünü azaltan bir zevk aracıdır, bir …

Roger Garaudy, Gerçekcilik Açısından Kafka 6. Bölüm

Her soy sanat eseri, insanın dünyada bulunuşu­nun bir biçimini anlatır. Bundan iki sonuç çıkar: gerçekçi olmayan, yani kendi dışında ve kendinden bağımsız bir gerçeği vermeyen şey sanat olamaz; maya olarak, gerçekle ku­cak kucağa olan insanın varlığını gözönüne almamaz­lık edemediği için bu gerçekçiliğin tanımlanması son derece karışıktır. Baudelaire : “Şiir, içinde …