Yahya Kemal Beyatlı Yazıları

Yahya Kemal Beyatlı, Açık Deniz

Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum; Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum. Kalbimde vardı “Byron”u bedbaht eden melâl Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl… Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını, Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını, Her yaz, şimâle doğru asırlarca bir koşu… Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu… Mağlûpken ordu, yaslı dururken …

Yahya Kemal Beyatlı, 26 Ağustos 1922

Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yâ Rabbi Senin uğrunda ölen ordu budur Yâ Rabbi Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın Galip et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın! Yahya Kemal Beyatlı İZDİHAM

Yahya Kemal, Koca Mustafapaşa

Koca Mustapaşa! Ücra ve fakir İstanbul! Ta fetihten beri mü’min, mütevekkil, yoksul, Hümü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada, Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rü’yada. Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz Ki biziz hem görülen, hem duyulan, yalnız biz. Manevi çerçeve beş yüz senedir hep berrak; Yaşıyanlar değil Allah’a gidenlerden …

Yahya Kemal Beyatlı; Mehlika Sultan

Mehlikâ Sultan’a âşık yedi genç Gece şehrin kapısından çıktı: Mehlikâ Sultan’a âşık yedi genç Kara sevdalı birer âşıktı. Bir hayalet gibi dünya güzeli Girdiğinden beri rü’yalarına; Hepsi meshûr, o muammâ güzeli Gittiler görmeye Kaf dağlarına. Hepsi, sırtında aba, günlerce Gittiler içleri hicranla dolu; Her günün ufkunu sardıkça gece Dediler: ”Belki …

Yahya Kemal Beyatlı, Sessiz Gemi

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne …