Michel Foucault Yazıları

Michel Foucault ile Claude Bonnefoy’nın Söyleşisi

CLAUDE BONNEFOY: Michel Foucault, bu söyleşilerde amacım kitaplarınızda harikulade bir şekilde dile getirdiğiniz şeyleri size yeniden söyletmek, kitaplarınızı bir kez daha yorumlatmak değil. Gönlümden geçirdiğim bu söyleşilerin, bütünüyle olmasa bile en azından büyük ölçüde, kitaplarınızın sayfa kenarlarına ilişmesidir — kitaplarınızın arka yüzünü, hatta gizli örgüsünü keşfetmemize olanak tanımalarıdır. Öncelikle ilgimi …

Michel Foucault, Güzel Tehlike

“Bence ölümün alternatifi hayat değil, hakikat.” “Yazma zevkini keşfedebilmem için yurtdışına çıkmam gerekti…. Kendi dilimi kullanma imkânsızlığı içinde bulunurken, dilimin bir yoğunluğu, bir kıvamı olduğunu, soluduğumuz hava gibi olmadığını, aksine kendi yasaları, kendi kestirme yolları, dehlizleri, çizgileri, yokuşları, yamaçları, girinti çıkıntıları, kısacası bir fizyonomisi olduğunu, bir peyzaj oluşturduğunu ve bu …

Michel Foucault, Arkeoloji ve Düşüncelerin Tarihi

Bir disiplini düşüncelerin tarihi olarak belirginleştirmek kolay değildir: Belirsiz bir konu, iyi çizilmemiş sınırlar, sağdan soldan ödünç alınmış yöntemler, ne doğruluğu ne de değişmezliği olan bir gidiş. Bununla birlikte öyle görünüyor ki, ona iki rol verilebilir. Bir yandan, o ikinci dereceden işlerin ve kıyıda köşede kalanların tarihini anlatır. Bilimlerin tarihini …

Janet Afary, Kevin B. Anderson; Foucault ve İran Devrimi

Michel Foucault’nun İran Devrimi’ne ilgisi bilinse de bunun sebepleri pek incelenmemiştir. Janet Afary ve Kevin Anderson, Foucault ve İran Devrimi adlı kitapta bu konuyu ele alıyor. Yazarlar, Foucault’nun İran Devrimi özelinde İslamcılığa duyduğu sempatinin yapıtıyla uyumlu olduğu iddiasında. Michel Foucault’nun İran Devrimi’ne hayranlık derecesindeki ilgisi Türkiye’de özellikle İslamcı hareketin içinde …

Michel Foucault, Don Kişot

Don Quijote’nin maceraları, yolları ve dolambaçlarıyla, sınırı çizmektedir: eski benzerlikler ve işaretler oyunları onda sona ermektedirler; yeni ilişkiler daha şimdiden burada kurulmaktadırlar. Don Quijote deli bozuk biri olmaktan çok, benzerliğin bütün işaretleri önünde mola veren özenli bir hacıdır. O, Aynı’nın kahramanıdır. Tıpkı dar ve küçük taşrasından olduğu gibi, Benzer’in etrafında …

Michel Foucault, Kanton Yargıcının Raporu

3 Haziran 1835, öğleden sonra saat bir’de, Bize, Fronçois-Edouard Boudin, Aunay Kanton Yargıcı, yanımızda Louis-Léandre Langliney, katibimiz de bulunduğu halde, Aunay komün başkanı tarafından, adı geçen Aunay komünü, Fauchterie köyünde, mal sahibi ve çiftçi, bize dendiği üzere sabahtan beri evde olmayan malum Pierre-Margrin Rivière’in ikametgâhında korkunç bir cinayet işlediği bildirildi, …