Kategori: Bakunin

Bakunin, Hürriyet Ve Dayanışma

Bakunin Rus İhtilali’ne fikir temelidir.   Daha önce ortaya koyduğum Eylem Konseyi birinci ilkesinden, [yani] pratik dayanışma veya mücadele kardeşliği [ilkesinden], eş öneme sahip kuramsal […]

4 Mart 2016

Bakunin

Ne zaman sömürü söz konusu olsa, burjuvazi çabucak dayanışma içine girer.   FEDERALİZM ilkesinin Cenevre’deki kongre tarafından oybirliğiyle yürekten onaylandığını açıklama fırsatı elde ettiğimiz için […]

4 Mart 2016

Devrimci Tarihte Bir Dev, Bakunin

  Bakunin Paris’ten Prag’a giderken Alman köylülerinin isyanıyla karşılaşır.  Köylüler kalenin etrafında ne yapacaklarını bilmez halde dolanıp sadece gürültü koparırken, Bakunin arabadan iner ve isyanın neden […]

4 Mart 2016