Bakunin Yazıları

Bakunin, Hürriyet Ve Dayanışma

Bakunin Rus İhtilali’ne fikir temelidir.   Daha önce ortaya koyduğum Eylem Konseyi birinci ilkesinden, pratik dayanışma veya mücadele kardeşliği , eş öneme sahip kuramsal bir sonuç ortaya çıkar. İşçiler, sınıfın ekonomik eylemi için bir sınıf olarak birleşebilirler; çünkü herhangi bir verili toplumda süregelen dini felsefeler ve ahlaki sistemler daima …

Bakunin

Ne zaman sömürü söz konusu olsa, burjuvazi çabucak dayanışma içine girer.   FEDERALİZM ilkesinin Cenevre’deki kongre tarafından oybirliğiyle yürekten onaylandığını açıklama fırsatı elde ettiğimiz için çok mutluyuz… Ne yazık ki bu ilke, kongre kararlarımızda yeterince formüle edilememiştir. Bize göre, ilkelerimizin duyurusunda en ön sırayı alması gerekirken … dolaylı göndermeler dışında …

Devrimci Tarihte Bir Dev, Bakunin

  Bakunin Paris’ten Prag’a giderken Alman köylülerinin isyanıyla karşılaşır.  Köylüler kalenin etrafında ne yapacaklarını bilmez halde dolanıp sadece gürültü koparırken, Bakunin arabadan iner ve isyanın neden olduğunu sormakla zaman kaybetmeden, köylüleri düzene sokar ve onları öyle yetenekli şekilde yönlendirir ki arabasına geri dönüp yola koyulduğunda kale çoktan dört tarafından yükselen alevler …