29 Mart 2018

Yunus Emre, Aşk

ile izdiham

İşidin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk
Değmelere verilmez hürmetli nesnedir aşk

Hem cefâdır hem safâ Hamza’yı attı Kaf’a
Aşk iledir Mustafâ devletli nesnedir aşk

Dağa düşer kül eyler gönüllere yol eyler
Sultanları kul eyler cür’etli nesnedir aşk

Kime kim aşk vurdu ok gussa ile kaygu yok
Feryad ile âhı çok firkatli nesnedir aşk

Denizleri kaynatır mevce gelir oynatır
Kayaları oynatır kuvvetli nesnedir aşk

Akılları şaşırır deryâlara düşürür
Nice ciğer pişirir key odlu nesnedir aşk

Miskin Yunus neylesin derdin kime söylesin
Varsın dostu toylasın lezzetli nesnedir aşk

 

Abdülbâki Gölpınarlı
Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri
İZDİHAM