17 Nisan 2021

Yeni Bir Yanınevi, Grius

ile ibrahim

Edebiyat, felsefe, kültür, sanat ve çocuk edebiyatına dair eserlerin neşredileceği yeni ve nitelikli bir yayınevine daha yer açacağız kitaplığımızda.

Ahlakın toplumdaki düzeni sağlamak için yazılı olmayan kurallar olması, insanları birbirlerine karşı diğerkâm olmaya çağıran bir yönünün de bulunmasını, bir noktadan sonra gerekli kılmaktadır. Aslında bu feragat ahlakıdır. İnsanın bazen kendi faydasından vazgeçip başkalarının faydasını gözetmesi ile bir problem açığa çıkar; başkalarının kim olduğu problemi. Bazılarının saygı gösterdiği başkası, yalnızca kendi milletinden ibaret olmasına rağmen, bütün bu tutumların üstüne çıkabilen az sayıda filozof kişiler için başkası, insanlığın tamamıdır. Onun çevresi genişlemiştir ve bu çevre herkesi kapsayacak bütünlüktedir. Elinizdeki kitap, Bertrand Russell’ın bugün insanlığa acı çektiren olguların temelinde yer alan, karşı çıkılması ve düzeltilmesi gerektiğini düşündüğü ve halen geçerliliğini sürdüren düşüncelerini çarpıcı biçimde aktarmaktadır.

Kendi medeniyet anlayışımızı yeni paradigmaya uydurma gayreti, aydınlarımızın çoğunun seçtiği yol olmuştur. Bununla birlikte Batı’dan teknolojinin, teknolojiyi oluşturan bilginin ve bilgi yönteminin alınmasının şart olduğunu, ancak kadim kültürün korunması gerektiğini savunan aydınlarımız da az değildir. İşte bunlardan biri de son yüzyılda, kültürümüz ve kültürümüzü meydana getiren bilgi dallarıyla ilgili birçok eser kaleme almış olan Ömer Nasuhi Bilmen’dir. Bir toplumu, diğerlerinden ayıran en önemli faktörlerden biri de etik kurallar konusundaki tercihlerdir. Bilmen, belki de bunu fark ettiği için etik konusuna çok fazla önem vermiş, bu konudaki değişime karşı çıkmış ve kadim ahlak sisteminin korunması gerektiğini var gücüyle savunmuştur. Elinizdeki kitap, Bilmen’e göre fikir dünyamızda son yüzyılda seyreden hareketlilikleri ve buna bağlı olarak meydana gelen önemli değişiklikleri konu almaktadır.

İzdiham

Editör: İbrahim Varelci