6 Mart 2019

Mehmet Bozdağ, Kırmızıya Çalan Bomba Sesleri

ile izdiham

Yüklüdür şimdi senin kervanların
Ayakları bilelenmiş bir kader
Geceleri burka burka
Ve artık gündüzlerime sarkan
Öyle haşin ve kararlı

Yüklüdür şimdi senin kervanların.

Ayakları göğsümde tepinen
Ey şu devenin sahibi
Beni de sahiplen
Bir deve diyerekten
Aidiyetin meçhulunden kurtar beni
Kurtar da beni Şam’a gideyim
Bombalar ardından yarimi göreyim
Bir kırmızı entarisiynen.

Mehmet Bozdağ, Kahramanmaraşlı bir lise öğrencisi
İZDİHAM