4 Temmuz 2017

Çocuklar İçin İyi Huylar Oyun Atölyesi Başlıyor

ile izdiham

İyi Huylar Oyun Atölyesi, çocukların ahlaki, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeye yönelik oluşturulmuş bir programdır. Okul öncesi eğitimde, ilk ve orta öğretimde çocukların ahlaki kazanımlarına çok fazla yer verilmeyen bir müfredatın oluşturulması sebebiyle, ahlak gelişimi eğitim sistemi içerisinde çok fazla yer bulamaktadır. Bu programda çocukların ahlaki konuları içselleştirmesi ve özümsemesi temel hedef olarak belirlenmiştir.

Ahlaki değerler deyince MEB’in belirttiği kavramlar şu şekildedir; törel davranış, bencillik, öykünmecilik, vicdan, özgecilik. Ahlak kavramı ise; kişinin doğuştan getirdiği mizaç, tutum gibi gizil güçlerin toplumda var olan iyi-kötü doğru-yanlış kavramlarıyla etkileşimiyle oluşan davranışların tümü olarak tanımlanmıştır.

Birey için başkalarını anlayabilmek, diğerleriyle uyum içerisinde yaşarken aynı zamanda kendi benliğini de koruyabilmek önemlidir. Bunun için de duyguları tanımak, ihtiyaçları ve güdüleri topluma uygun bir şekilde yönlendirebilmek önemlidir.

İyi Huylar Oyun Atölyesi, çeşitli oyun ve egzersiz hareketlerden hikaye ve yorum bölümlerinden oluşmaktadır. Çocuklardaki empati, öz farkındalık, iç farkındalık, oto kontrol gibi özellikleri destekleyen psikoegzersizlerle çocuk oyun oynarken aynı zamanda duygularını tanıyacaktır. Programda yer alan masal oyunlarında çocuklar masal kahramanlarının rollerini oynayıp empati kazanma ve başkasının duygularını anlayabilme yeteneği kazanacaktır. Masal yorumlarında kahraman davranışlarının analizleri yapılarak ahlaki değerlerin içselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Hareketli oyunlarda duygusal ve fiziksel gerginlikler giderilmeye çalışılacaktır. Rahatlama oyunlarında ise çocuklara odaklanma, rahatlama ve sakinleşme becerileri kazandırmak amaçlanır. Programın grup şeklinde yapılacak olması çocukların sosyal gelişimlerini desteklemekte onlara iş birliği ve iş bölümü anlamında katkı sağlamaktadır.

İyi Huylar Oyun Atölyesi program 3 hafta sürecek olup 8 seans çocuk 2 seans ebeveyn çalışmalarından oluşur. Program 6 ile 10 yaş arası sekiz çocukla yapılacaktır. 17 Temmuz’da başlayıp 4 Ağustos’ta sona erecek olan program için erken kayıt avantajları mevcuttur. Programı Psikolog Seda Bilici yürütecektir.

Yer: Sadece Psikoloji, Altunizade, Üsküdar

Başlangıç Tarihi: 17 Temmuz – Bitiş Tarihi: 4 Ağustos

Bilgi ve Rezervasyon: 0 533 77 444 60, bilgi@sadecepsikoloji.com

İZDİHAM