2 Mart 2016

Adonis, Anlam Ormanlarında Gezi İçin Rehber

ile izdihamdergi

* nedir yol?

toprak adındaki kağıda yazılı

gezginlik manifestosu.

* nedir ağaç? 

dalgaları hava olan yeşil göl.

* nedir hava? 

bir ruh

bir bedene yerleşmeyi istemeyen.

* nedir ayna? 

ikinci bir yüz

ve üçüncü göz.

* nedir mukaddes? 

bir maske

eğlenebilmek için müdennesle.

* nedir ölüm? 

kadının rahmiyle

yerin rahmi arasında

nakliye arabası.

* nedir gökkuşağı? 

bulutun bedeniyle

güneşin bedeni

bir eğimle kucaklaşmış

yerin bedeni üzerinde.

* nedir dalga? 

denizin ekranında

çizgi film.

*nedir kıyı? 

dalgaların yorgunluğu için yastık.

* nedir yıldız? 

en güzel tarafı kapağı olan bir kitap

* nedir yaşlılık? 

iki yöne büyüyen bir bitki:

çocukluğun şafağı

ve ölümün gecesine.

* nedir siyah? 

güneşe gebe bir rahim.

* nedir akan yıldız? 

fırlamış bir ok ki tek hedefi var gerçekleştireceği:

kırılıp ölmek.

* nedir günbatımı? 

güneşin bedeninden dökülen ter.

* nedir kasîde? 

bir kız çocuk

bitmeyen

bir süt emmek

ile

yaşayan.

* nedir düş? 

hayale lâyık olabilmek için

gerçekliğin yükselişi.

* nedir mutluluk? 

dilin kıyısındaki bir mezarlıkta

mezar taşı.

* nedir umut? 

betimlemek ölümü

hayatın diliyle.

* nedir toprak? 

bedenin geleceği.

* nedir önkaranlık? 

vedâ hutbesi.

* nedir gözyaşı? 

bedenin kaybettiği savaş.

* nedir umutsuzluk? 

hayatı ölümün diliyle betimlemek.

* nedir yankı? 

yol alışın yıktığı beden-

tükeniyor

tükendi.

* nedir toz? 

rüzgârın dengi ve en büyük rakibi.

* nedir yatak? 

gece içinde

gece.

* nedir doğa? 

görüyü yazmak için

sağgörüdeki dil.

* nedir ufuk? 

sınırsızca devingen uzay.

* nedir rastlantı? 

farkında olmadan

ellerine düşen

rüzgârın ağacındaki meyve.

* nedir gül? 

koparılmak için yetiştirilen baş.

* nedir gerçek? 

resmetmek suyun endâmını

ya da ışığın yüzünü.

* nedir gayb? 

görmeyi arzuladığımız bir ev

ve nefret ettiğimiz

içinde oturmaktan.

* nedir gök? 

daha çıkmadan

kırılan merdiven.

* nedir gece? 

bir peçe

güneşin yüzüne taktığı.

* nedir güzellik? 

bir biçim ki, onu gördüğünde görürsün

ardındaki sırrı

bazen de ardındaki allahı görürsün.

* nedir anlamsızlık? 

hastalık

en yaygın olanı.

* nedir varlık? 

daima yeniden

gözden geçirilmeyi gereksinen.

* nedir gerçeklik? 

çökeltiler

dilin

ırmağı içre.

* nedir yoksulluk? 

yeryüzü üzerinde hareket eden mezar.

* nedir dostluk? 

ikinci bir güneş.

* nedir sanı? 

muğlaklığın bedenini yoklayan el.

* nedir gece? 

yıldızların kitaplarını satan sahaf.

* nedir dua? 

sözün suyundan buharlaşan

göksel bulut.

* nedir gözyaşı? 

en saf ayna.

* nedir ay? 

güneşin sadık hizmetkârı.

* nedir mutlak? 

kafadaki hayız.

* nedir çıplaklık? 

bedenin fatihası.

* nedir iz? 

yürümeyi kesen ayak.

* nedir bellek? 

bir ev ki yalnızca

ikameti içindir

kayıp eşyaların.

* nedir şiir? 

seferde gemiler ve yoktur limanları.

*nedir yastık? 

gecenin merdivenindeki ilk basamak.

* nedir başarısızlık? 

ömür gölünde yüzen yosun.

* nedir ömür? 

karanlığa doğru

hiç durmayan yolculuk.

* nedir kargaşa? 

bir başka düzen gecenin bedeni için.

* nedir hayâl? 

gerçekliğin ıtırı.

* nedir tarih? 

kör bir davulcu.

* nedir yağmur? 

son yolcu

bulut treninden inen.

* nedir yüz? 

gözyaşının göçü için en yakın liman.

* nedir gündüz? 

güneş ışınlarının en geniş kafesi.

* nedir çöl? 

kum falı

okumaktan

bıkmayan

falcı kadın.

*nedir kum?

sürekli okuru tek bir romanın:

rüzgârın.

* nedir sır?

bir kapalı kap

açtığında kırılan.

*nedir bağırış?

sesteki pas.

* nedir toz?

soluk

yerin ciğerinden yükselen.

* nedir parmaklar?

beden okyanuslarının ilk kıyıları.

* nedir kanat?

uzayın kulağında fısıltı.

*nedir kafes?

içi boş doluluk

* nedir keder?

bedenin uzayındaki

önkaranlık.

* nedir şans?

vaktin elindeki zar.

* nedir düş?

bıkmayan bir aç

gerçekliğin kapısını çalmaktan.

*nedir hüzün?

neşe sözlüğünün

yanlışlıkla attığı kelime.

* nedir sürpriz?

bir kuş

kurtulmuş

elinden gerçekliğin.

* nedir vatan?

dilin koltuklarına

uzanan cisim.

*nedir dil?

bir trendir ki

aynı zamanda

yol, yolculuk ve varıştır.

* nedir ırmak?

bir yatak ki, yeryüzü

memelerinin arasına

ya da göbeğinin altına yayar onu.

* nedir bahçe?

bir kadın şair

şiirlerini uyuyarak yazan

ve susarak okuyan.

* nedir merkez?

tüm uçların ucu.

* nedir yakın?

bilgiyi gereksinmeyen

istikrar.

* nedir zaman?

bir giysi

giyip çıkarmadığımız.

* nedir düz çizgi?

görülmeyen

eğik

çizgiler toplamı.

* nedir serap?

bir güneş

kumu giyip

suya benzemeye çalışan.

* nedir su?

ateşin cehennemi.

* nedir göbek?

yolun yarısı

iki cennet

arasında.

* nedir öpücük?

görülen koparılışı

görünmeyen bir meyvenin.

* nedir kaygı?

buruşukluklar

ve kırışıklıklar

damarların ipeğinde.

* nedir mecaz?

kelimelerin göğüslerinde

çırpan kanatlar.

* nedir yaratı?

rastlantının elinde yüzük.

* nedir kucaklaşma?

ikinin üçüncüsü.

* nedir anlam?

anlamsızlığın başı

ve sonu.

 

Adonis

İZDİHAM