hamet haşim şiirleri Yazıları

Ahmet Haşim, Gelmeden Evvel

kalbim benim bir ormandı, isimsiz, asude, bir büyük orman; ve gölgelerinde revan olan hafi suların aks-i şevk-i müttaridi dağıtırken sükutu bihude, düşünürdüm ki, hangi gün, ne zaman, ne zaman girecektin o kalb-i mes’ude? etmeden zehr-bad-ı fasl-ı elem reng-i eşcar ü abı fersude, dolacak mıydı seslerin, bilmem o tehi saye zar-ı …