11 Ocak 2021

Sin Edebiyat Dergisi’nin 25. Sayısı Çıktı

ile izdiham

Kahramanmaraş’ta yayın hayatını sürdüren iki aylık şiir ve edebiyat dergisi Sin Edebiyat, geçmiş sayılarında yer alan eserlerin bazılarını www.sinedebiyat.com bağlantısıyla okurun ilgisine sunarken yeni yılın ilk sayısını da yayımladı. Sin Edebiyat bu sayısında “Edebî Eserlerden Uyarlanan Filmlerden bazılarını konu aldı.

Edebiyatın elinin uzandığı her konuya kulak kabartan Sin Edebiyat’ın bu sayısında yer alan yazılarda Emre Birhan (Edebiyattan Sinemaya, Sinemadan da Edebiyata), Batıgün Sarıkaya (Anayurt Oteli: Anlamını Yitirmiş Bireyin Kaçınılmaz Trajedisi), Hülya Soyşekerci (Baba, Oğul Ve Bisiklet), Demet Aksu (Nahid Sırrı Örik’in Hasedinden, Zeki Demirkubuz’un Kötülüğüne: Kıskanmak), Emrullah Şekerci (Futbol, Eroin Ve Allah Üzerine Bir Film: Kırık Kalpler Bankası), Merve Koçak Kurt (“Benim Sinemalarım” Bir Rüyayı Besleyen Filmler), Merve Özgenli Çelik (“Uçurtmayı Vurmasınlar” Üzerine Bir İnceleme), Murat Kaçer (“Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku” Ve Bazı Şeyler Üzerine), Halil Altun (Sözcükler, Görüntüler Ve “Bizim Büyük Çaresizliğimiz”), Aslı Kaprol (Siyah Beyaz Geceler), Cemre Özcan (Fikrimin İnce Gülü) isimlerini görmek mümkün.

Bu sayıda Edwin Morgan (Çev. Muharrem Yeni), Carlos Drummond De Andrade, Carlos Nobrega (Çev. İbrahim Ercan) Ve Holly Corfield Carr’dan (Çev. Hatice Solak) çeviri şiirler yer alırken çeşitli yazar ve şairlerden deneme, eleştiri, inceleme ve şiirlerle derginin matbu hâli okurların ilgisine sunuldu.

Derginin bu sayısında şu isimler kendine yer buldu:

Yazı: Emre Birhan, Batıgün Sarıkaya, Hülya Soyşekerci, Demet Aksu, Emrullah Şekerci, Merve Koçak Kurt, Merve Özgenli Çelik, Murat Kaçer, Halil Altun, Aslı Kaprol, Cemre Özcan.

Şiir: Nurdan Bayrakdar, Örsan Gürkan, Doğanay Dağlar, Kazım Bal, Tan Doğan, İbrahim Gökburun, İbrahim Ercan, Emre Tekneci, Hatice Solak, Neriman Yetek, Hakkı Bolat, Mehmet Rayman, Hamdi Mutlu.

Çeviri Şiir: Carlos Drummond De Andrade, Holly Corfield Carr, Carlos Nobrega, Edwin Morgan.

Grafik-Tasarım: İbrahim Ercan

İZDİHAM