11 Ocak 2021

Ömer Bedrettin Uşaklı’nın Reşat Nuri’ye Yazdığı Şiir

ile izdiham

Bugün de sonbahardan süzülüp doğdu akşam,
Dağların yere indi koyu, serin gölgesi;
Uludağ etekleri al ipekten bu akşam;
Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi!…

Ufuklarda bu akşam ne sis var, ne bulut var;
Selvilerin içinde bir alev Emirsultan…
İçten dualar gibi geçiyor sanki rüzgâr,
Bir ilahi adaya benzeyen Yıldırım’dan.

Orada ince yollar gölgeleniyor işte;
Karşıdan renk içinde solgun ay görünüyor!
Güneşin son nurundan bir damlacık içmiş de,
Şu karşıki kulübe bir saray görünüyor!…

Gözlerine vurunca kubbelerin gölgesi,
Öz cenneti gönlümle seyrettim ben bu akşam.
Göklerde ne bir nefes, ne de bir kanat sesi,
Uludağ etekleri al ipekten bu akşam!

Ömer Bedrettin Uşaklı

İZDİHAM