4 Şubat 2019

Şiar Dergisi’nin “Divan Şiirinin Modern Şiire Etkisi” Dosya Konulu 20. Sayısı Çıktı

ile izdiham

Şiar dergisi 2019’a 20. sayısıyla birlikte giriyor. Kendisini “Edep, Samimiyet ve Muhabbet Dergisi” olarak tanımlayan Şiar, yoluna sağlam adımlarla devam ediyor. Şiar dergisi; şiir, öykü, deneme, hasbihal gibi türlerde birbirinden nitelikli çalışmaları gençler eliyle sayfalarına taşımakta.

Derginin 20. sayısının dikkat çeken kapağının altında her zamanki gibi Behice Kolçak imzası bulunuyor.

“Divan Şiirinin Modern Şiire Etkisi” dosya konusuyla okuyucunun karşısına çıkan dergide Serap Kadıoğlu; “İkinci Yeni’de Divan Şiirinin Tezahürü”, İdris Mahfi Erenler; “Divan Şiirini Yıkmak Ya Da Yeniden İnşa Etmek, Hayrettin Orhanoğlu; “Çarpışma Mı Uyum Mu Yahut Gelenek ve Modernlik Arasında Şiir”, Hakkı Özdemir; “Eve Dönen Bir Diğer Adam: Atilla İlhan” ve Yağız Gönüler; “Etkilenme Endişesi, Yahya Kemal ve Türk Şiiri” adlı önemli tespitlere değinen aydınlatıcı yazılarıyla dosyaya katkı sağlamaktalar.

Yine dosya kapsamında, derginin genel yayın yönetmeni Serap Kadıoğlu’nun Hasbihal köşesindeki konuğu şair Ercan Yılmaz.

Abdullah Akın ise “Türk Divan Şiirinin Tesirinde Gelişen Klasik Boşnak Şiiri ve Günümüzdeki En Önemli Temsilcisi: Cemalettin Latiç” başlıklı ilginizi çekecek bir yazı kaleme alarak Boşnak ve Türk milletinin edebî anlamdaki irtibatlarına değinmiş.

Dergide dosya konusunun bir diğer yazısında ise Beytullah Yavuz, “Ferhad ile Şirin & Hüsrev ile Şirin Üzerine Bir İnceleme” başlığıyla okuyucunun karşısına çıkıyor.

Turan Kışlakçı, “Hâfız-ı Şirâzi ile Hüzünler Kulübesi’nde” başlıklı yazısında Hâfız-ı Şirâzi’yi bilinmeyen yönleriyle de ele alarak okuyucusunun istifadesine sunmuş.

İdris Mahfi Erenler, Mutasavvıf Şairler köşesinde “İhvâna Yâdigâr İsmail Hakkı Zühdî el-Cerrâhî” hazretlerini ve şiirlerini okuyucu için anlatıyor.

Bu sayının öykücüleri ise; Turan Aydan, Mustafa Uçurum, Kuddusi Demir, Özlem Karapınar, Merve Çakır, Kamil Yıldız ve Mehmet Akif Demirelli.

Bu sayının diğer deneme yazarı ise “İnkılapçı Ruhun Statükoya Başkaldıran İsmi Metin Önal Mengüşoğlu” başlığıyla kaleme aldığı yazısı ile Yavuz Balı.

Derginin şiir editörlerinden Orhan Tepebaş, “Şairler Atlası” köşesinde şair Ahmet Murat’ı, şiirlerinden kesitler de sunarak değerlendirmekte.

Derginin 20. sayısının şairleri: Hayrettin Orhanoğlu, Şadiye Kılıç, Ömer Yahya, Arif Mete, Hatip Çiçek, Kuddusi Demir, M. H. Konevî, Mehmet Baş, Ümit Köksal, Esma Polat, Uğur Demirel, Cemaleddin Latiç, İbrahim Hakkı Kaymak, Metin Erol, Emrah Çiftçi ve Doğancan Kanbur.

Sarraf köşesinde her sayıda farklı iki yazarı ve eserini tahlil ve tavsiye eden Nur Özyörük, 20. sayıda Ali Ayçil’in Yenilgiden Dönerken ve Seyyid Ensar’ın Mağlubiyet Karinesi isimli eserlerini değerlendirmiş.

Her sayı unutulmaya yüz tutmuş kelimeleri gün yüzüne çıkaran Ahmed Tuğrul, bu sayıda “N” harfinden kelimeleri okuyucunun istifadesine sunmakta.

Derginin arka kapağında ise Esma Polat’a ait “Su İçtim Umudun Kırbasından” başlıklı bir şiir, şiirseverlerin ilgisine sunulmuş.

İZDİHAM