13 Mart 2016

Şehrengiz Dergisi kışa on üçüncü sayıyla girdi

ile izdiham

Ali Ayçil ile söyleşi yapan dergi ekibi bu sayıda şiir ve denemeleriyle dikkat çekiyor. Dergi Editör yazısında gündeme şöyle sesleniyor:

“Güncel olayların, politikaların ve hesaplaşmaların istemesek de sarsıcı sonuçlarına maruz kalışımız hayatlarımızı kendi ellerimizle kurmamızı engelliyor. Konuşsak güpegündüz yağmalıyorlar sussak savaştan önceki yüzümüz..

Devam ediyoruz çünkü yaşıyor oluşumuzu anlamlandıran başka bir seçenek göremiyoruz bu arbedede.

Sesleniyoruz, sesimiz kuşlara çarpıp düşüyor.

Edebiyat acıyı doyurmaya yetmiyor.

İyiye yorulmasın çünkü şaşkın değiliz.

Susmayacağız da öksüz kalmasın diye yengimiz””. 

Ali Ayçil ile yaptıkları söyleşide kimsenin farkına varmadığı bazı insanların dünya ile söze dökülemeyen ilişki biçimleri anlatılıyor. “Bize edebiyat yaptırtan cahil cesaretidir” diyen Ayçil, Dünya’nın en iyi devrimcilerinin yeryüzüne tenezzül etmeyenler olduğunu söylüyor. Söyleşide hayatlarını farkına varamadıkları bir incelik yüzünden kaybedenleri ve ardında tanıklar bırakamayan ölü ruhları anlatan yazar yabancı kentlerde şahinleşen kendi şehrinin beceriksizlerine, dil iflası yaşayan akıllı insanların azlığına, sistem tarafından belirlenen ihtiyaçlarımız ve dayatılan acizlik kültürüne değiniyor.

Şehrengiz bu sayıda Cundullah Fidan’dan yaşamına intihar ederek son veren Romen şair Paul Celan‘ın “Testiler”, Bilal Alirıza’dan Filistinli sürgün şair Mahmut Derviş’in “Hiçbir şeyden Hoşlanmıyorum” ve Muhammet Çelik’in Arap Nahvi, Edebiyat Tarihi ve Ten kidi ve Uşşak Makamında çığır açan Dr.Şevki Dayf’dan “Belağatın Doğuşu-cahiliyye dönemi: şiir, şiir tenkidi ve beyan” ile Türkçeye yeni metinler kazandırıyor.

Şiirleriyle Muhammet Çelik, Abdullah Şahin, Cihat Barış, Ayfer Sümer, Mustafa Kadir Çelik, Seher Ortaöner, Enes Malikoğlu, Halit Uysal, Nebiye Arı, Ömer Faruk Sağlam.

Hikâyeleriyle Cihat Karaman, Serkan Sevinç, Mustafa Kadir Çelik.

Denemeleriyle Cundullah Fidan, Meryem Hekimoğlu, Burak Bir, Sabit Emre Zengin ve Muttaki Kolbasar on üçüncü sayıdaki isimler.

Gökçe Özder “Ölümcül Kimlikler” kitabı üzerinden Amin Maalouf’a eleştirel bir metin yazmış. Eleştiri yazısında Gökçe Özder “Her şey batılı öznenin eseridir” diyen Amin Maalouf’un kimlik sorunu yaşadığını söylüyor.

Daha önce Yazar Okumaları kapsamında Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Sezai Karakoç ve Aliya İzzet Begoviç ‘i okuyan dergi son dönemlerde Hikâye Okumalarına ağırlık veriyor. Sabahattin Ali ile başlayan Hikâye Okumaları Sait Faik Abasıyanık ile devam ediyor. Herkese açık olan Okuma değerlendirmeleri 1 Mart Cumartesi günü saat 14.00 de Türkiye Yazarlar Birliği Sultanahmet Kızlarağası Medresesinde gerçekleştirecekler.

Dergiye yazı göndermek için: sehrengiz.yazilari@gmail.com

İZDİHAM