4 Mart 2016

Necip Tosun’dan Hikaye ve Roman Üzerine Kitap Önerileri

ile izdiham

Jean Paul Sartre, Edebiyat Nedir?, Payel Yay.,

William L. Randall, Bizi Biz Yapan Hikâyeler, Ayrıntı Yay.,

H. E. Bates, Kısa Öykü: Yazınsal Bir Tür Olarak, Bilge Kültür Sanat Yay.,

E. M. Forster, Roman Sanatı, Adam Yay.,

A. Robbe-Grillet, Yeni Roman, Yazko Yay.,

R.Wellek-A.Warren, Yazın Kuramı, Altın Yay.,

René Girard, Romantik Yalan ve Romansal Hakikat, Metis Yay.,

Georg Lukacs, Roman Kuramı, Metis Yay.,

Vladimir Nabokov, Edebiyat Dersleri, Ada Yay.,

Umberto Eco, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Can Yay.,

Umberto Eco, Açık Yapıt, Can Yayınları,

Italo Calvino, Amerika Dersleri, Can Yay.,

Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Yay.,

Alberto Manguel, Kelimeler Şehri, YKY.,

Donald Kuspit, Sanatın Sonu, Metis Yay.,

Mihail Bahtin, Sanat ve Sorumluluk, Ayrıntı Yay.,

Mihail Bahtin, Karnavaldan Romana, Ayrıntı Yay.,

Tzvetan Todorov, Yazın Kuramı, YKY,

Dorrit Cohn, Şeffaf Zihinler, Metis Yay.,

Franco Moretti, Modern Epik, Agora Kitaplığı,

Fredric Jameson, Dil Hapishanesi, YKY.,

Tzvetan Todorov, Poetikaya Giriş, Metis Yay.,

Roland Barthes, Yazının Sıfır Derecesi, Metis Yay.,

Rollo May, Yaratma Cesareti, Metis Yay.,

Walter Benjamin, Son Bakışta Aşk, Metis Yay.,

Gennadiy N. Pospelov, Edebiyat Bilimi, Evrensel Kültür.,

Susan Sontag, Sanatçı: Örnek Bir Çilekeş, Metis Yay.,

Paul de Man, Okuma Alegorileri, Paradigma Yay.,

Peter Bürger, Avangard Kuramı, İletişim Yay.,

Virginia Woolf, Bir Yazarın Güncesi, Oğlak Yay., (Günce)

Katherine Mansfield, Bir Hüzün Güncesi, Can Yay., (Günce)

Cesare Pavese, Yaşama Uğraşı, Can Yay., (Günce)

Fernando Pessoa, Huzursuzluğun Kitabı, Can Yay., (Günce)

Laurence Sterne, Tristram Shandy, YKY, (Roman)

John Fowles, Fransız Teğmenin Kadını, Ayrıntı Yay., (Roman)

Julian Barnes, Flaubert’in Papağanı, Ayrıntı Yay., (Roman)

Italio Calvino, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu, YKY, (Roman)

Fredric Jameson, Dil Hapishanesi, YKY.,

Philip Gourevitch, Yazarın Odası, Timaş Yay.,

Tzvetan Todorov, Fantastik, Metis Yay.,

David Lodge, Kurgu Sanatı, Hece Yayınları

Michel Butor, Roman Üstüne Denemeler, Düzlem Yay.,

Milen Kundera, Roman Sanatı, Afa Yay.

Ian Watt, Romanın Yükselişi, Metis

Umberto Eco, Genç Bir Romancının İtirafları, Kırmızı Kedi Yay.,

Northrop Frye, Eleştirinin Anatomisi, Ayrıntı Yay.,

Seymour Chatman, Öykü ve Söylem, De ki Basım Yay.,

Wayne C. Booth, Kurmacanın Retoriği, Metis Yay.,

Boris Suçkov, Gerçekliğin Tarihi, Adam Yay.,

George Steiner, Tolstoy mu Dostoyevski mi, Türkiye İş Bankası Yay.,

Harold Bloom, Batı Kanonu, İthaki Yay.,

Emile Benveniste, Genel Dilbilim Sorunları, YKY.,

George Bataille, İç Deney, YKY.,

Paul de Man, Körlük ve İçgörü, Metis Yay.

Necip Tosun
İZDİHAM