10 Mart 2017

Muhammed İkbâl, Ben ve Sen

ile izdiham

Görme lezzetinden habersiz benim gözlerim
Seninkiler doğanın sırdaşı olmuşsa ne olmuş?

Benim dilim dünya şikâyetine rehin
Gök senin dilediğince dönüyorsa ne olmuş?

Beni bahçede hava dalgası gibi avare yaptı,
O felek sana saraylar bahşettiyse ne olmuş?

Hayat sermayen kazancınla artıyor senin
Benim nasibimde hep ziyan acısı varsa ne olmuş?

Havada uçakların uçup duruyor senin
Benim kayığımda yelken bile yoksa nr olmuş?

Güçlü olsak ne çıkar, güçsüz olsak ne çıkar?
Öyle olsak ne çıkar, böyle olsak ne çıkar?

Bu bahçese kalıcı olmak mümkün değil,
Sen bahar olsan ne çıkar, ben hazan olsam ne çıkar?

Muhammed İkbâl

İZDİHAM