4 Mart 2016

Kadir Ünal, Uçurtma Festivali

ile izdihamdergi

Kentlilerin toptan ölümleri üzerine ve
ölü  gözlerine doldurulacak toprağın kalitesine dair                                                                                                                     onur konuğu prensleri kurbağalara dönüştüren cadılar olan
bir felsefe kongresi yakışır ülkeme

ufuk açıcı olacağını düşündüğüm bazı başlıklar şöyle:

1) körler çarşısında ayna satan dükkânların yüksek ciro sırları
2) haydan gelip huya gitmeye övgü düzmenin yüz bahanesi                                                                                                      3) yargısız infazların dayanılmaz cazibesinin düşünsel arka planı
4) derin dondurucu tarihçiliğinin günümüze yansımaları                                                                                                             5) bağlı basiretleri açmanın dahice yolları ve kazanımları/

nı beğenmediyseniz şu konular ilginizi çekebilir:

1) şeytanın çarığındaki deliği kapatmanın din üzerine etkiler
2) kırık pusulalı gemilerin uğrayacağı muhtemel limanlara göç sebepleri
3) art niyeti öne geçirmenin önceliği ve ardılları
4) işporta tezgâhını kaptırmak istemeyen baba karşısında zabıtanın yılgınlığı
5) kaldırım mühendisliği bölümlerinin kapatılmasının doğuracağı vahim sonuçların telafisi

tam dişinize göre olduğundan emin olduğum(!) bildiri başlıkları ise şunlar:

1) vazife malulü askerlerin kırılganlık sebepleri ve sonuçları
2) postal severliğin sıra dışı tarihine mütevazı bir katkı
3) süt dökmüş kedilerin yoğun pişmanlığı ve samimiyetleri
4) bomba yapımında gözyaşı kullanımıyla ilgili yeni tecrübeler
5) fotosentez yapan plastik çiçeklere düşmanlığın gereksizliğinin analizi

alternatif arayanlar, bunun yerine

genç aşıkların/şairlerin uykusuzluklarından yapılmış uçurtma festivaline
katılmaya ne dersiniz?

Kadir Ünal
İZDİHAM