13 Nisan 2018

İmge Edebiyat Dergisi’nin 8.Sayısı Çıktı

ile izdiham

Burak Koç, Ali Şükrü Çoruk ile İstanbul’u, kültürü, şehri, sosyal medyayı ve süreli yayınları konuştu. Kültüre, şehre medeniyete, medyaya dair bilgiler Ali Şükrü Çoruk söyleşisinde.

Enes Güllü, Kamil Eşfak Berki ile şiiri, Batı Edebiyatı’nı ve daha birçok konuyu konuştu.

Mehmet Sebih Oruç, “Varlık Yabancılaşma ve İstanbul ” isimli yazısıyla düşüncenin sayfalarına katkı sağlayanlardan. Mehmet Sebih Oruç, yazılarıyla hakikati sorgulamaya devam ediyor. Hakikate olan çağrısı hiçbir zaman, hiçbir devirde sönmesin.

Büşra Özkan, “Metafizik Kırılmanın Ürünü Olarak Hayy Bin Yakzan ve Robinson Cruose” isimli yazısında Hayy Bin Yakzan ile Robinson Cruose’yi metafizik kırılma açısından incelemeye tabi tutuyor.

Mustafa Gazi, “ Sanatçının Fil Dişi Kulesi ve Kozmos” isimli yazısıyla sanatçıya, entelektüele, sanatçının kozmosuna ve sınırlarına bambaşka bir açıdan yaklaşıyor.

Enes Güllü, “Yazdı ama Yapacak mı ” isimli yazısıyla yeni kurulan Ketebe Yayınları’na sesleniyor. Yazdınız ama yapacak mısınız?

Sevim Güldürmez, “Abdülhak Şinasi Hisar’ın Yahya Kemal’e Veda”sı isimli yazısında Abdülhak Şinasi Hisar’ın kitabından yola çıkarak bizleri ‘âtîden mâzîye’ götürüyor.

Burak Koç, “ Karagöz’ün Türk Sinemasına Etkisi ve Sinemada Karagöz Temsili ” isimli yazısıyla bir zamanların en büyük ‘eğlencesi’ olan Karagöz’den yola çıkarak sinemanın perdelerini aralıyor.

Ahmet Kaya, “Kültür ve Bireysellik: ‘Ne derler Acaba’ Diye Kahrolası Bir Put Vardır” isimli yazısıyla toplumun aldığı değişimi ve toplumsal bir etkiyi aktarıyor.

Ayşe Kübra Bilgin, “Bir Dostluk ‘Hikâyesi’: İyi Diyelim İyi Olalım” isimli yazısında Tarık Buğra’nın hikâyesinden yola çıkarak medeniyetin çerçevesinde şekillenen dostluktan ve iyilikten bahsediyor
Ümmügülsüm Önder, “Şeytan Uyuyana Ninni Söylemez; Samiha Ayverdi’nin Penceresinden İnsan ve Şeytan” isimli yazısında Ayverdi’nin “İnsan ve Şeytan ” kitabından yola çıkarak incelemelerde bulunuyor.

Talha Kabukçu, “Malezya: Coğrafya, Mekân, İnsan” isimli yazısında gezip gördüğü Malezya’yı anlatıyor.

Arif Mete, Eyüp Can Şimay, Neval Savak, Ahmet Çınar, Ercan Gündüz 8.sayının şairleri.

Hikâyeleriyle ise, Ömer Abdülaziz Öztürk, Yusuf Tekin ve Okan Erdağı 8.sayıda yer alan isimler.

 

İZDİHAM