11 Temmuz 2021

César Vallejo, İspanya Dikkat Et!

ile izdiham

İspanya, dikkat et, en içindeki İspanya’na!
Dikkat et, çekiçsiz orağa!
Dikkat et, oraksız çekice!
Dikkat et, istemeyerek kurbana,
istemeyerek cellâda,
istemeyerek umursamaza!
Dikkat et, horoz ötüşünden önce
seni üç kez tanımayacak olana
ve seni bundan sonra bile üç kez tanımamış olana!
Dikkat et, kaval kemiği olmayan ölü kafatasına
ve kafatası olmayan kaval kemiğine!
Dikkat et, yeni güçlülere!
Dikkat et, senin ölülerini yiyene
ve yaşamlarını ölüler gibi yutana
Dikkat et, pek koyu particilere!
Dikkat et, havanın bu yanındaki göğe
ve göğün öte yüzündeki havaya!
Dikkat et seni seven herkese
Dikkat et, kahramanlarına!
Dikkat et, ölülerine!
Dikkat et, cumhuriyete!
Dikkat et, geleceğe!

César Vallejo

Çeviri: Yıldırım Dağyeli

İZDİHAM