Cemil Meriç, Mağaradakiler’den 50 seçilmiş cümle

Meçhulün fethi, maziye bağlı olanları rahatsız eder. ( Sayfa: 26)

Mukaddeslerini kaybeden aydın, rahibin hasreti içindedir. (Sayfa: 33 )

Rahip, toprak aristokrasisinin emrinde bir ideologdur. (Sayfa: 33)

Goethe, Rönesans’ın son dâhisidir, doğrudan doğruya Leonardo’nun çocuğu. (Sayfa:34)

Bir sınıf veya bir zümre kavgadan başarı ile çıkınca kendine uygun ideolojiyi hazır olarak bulur. (Sayfa:34)

Namuslu aydın, kucağında yaşadığı çevreye uymayandır. (Sayfa:38)

Düşünce, mutlular için bir lüks, eksiklik duyan için ihtiyaç. (Sayfa:39)

Aydınları hürriyete kavuşturan ve matbaa gibi bir silahla donatan kapitalizm olmuştur. (Sayfa:42)

Sınıf kavgalarını körükleyenler kendi sınıflarına karşı savaşırlar. (Sayfa:47)

Nas’ınhükümran olduğu yerde hür düşünceden söz edilemez (Sayfa:48)

Topluluk işe yarayacak bir bilgi kazanmayı, kültürün devam ettirilmesinden üstün tutar. (Sayfa:50)

Hür olarak düşünmek, hür olarak yaşamak, insanı çoğunlukla çatışan bir hale getirir.(Sayfa:54)

Topluma baş kaldırmak kendi şuuraltımıza da baş kaldırmaktır. (Sayfa:55)

Aydın siyasetle uğraşmamalı. Kalabalık tarafından alkışlanıyorsa ihanet içindedir. (Sayfa:58)

Orta halli mürit, zengin entelektüelden hesap soramaz. (Sayfa:61)

Entelektüel parti, kitapları yakmaz, sadece yirmisindeki çocuklara değersiz olduklarını söyler. (Sayfa:63)

Elleri çarmıha çivilenmiş olmasa, Hz. İsa da çalardı.( Sayfa:66 dipnot.)

Kurtarıcının katli kalabalıkta hiçbir heyecan yaratmaz. (Sayfa:69)

Petraçeveski : ‘’ Ne erkekler sevilmeye layık, ne de kadınlar. Bunun için kendimi insanlığın hizmetine adıyorum.’’ Sayfa:80)

Avrupa’nın devrimcisi kuduz bir köpek, Rus nihilistleri kurt. Kurdun kudurması itinkinden çok daha tehlikeli.(Sayfa:83)

Sopa halkın elinde olmuş, soyluların elinde olmuş ne çıkar, yığınlar dayak yedikten sonra. (Sayfa:87)

Dergiler, hür düşüncenin kalesiydi. Belinski, o kürsüden yülkseltmişti sesini. (Sayfa:96)

Sanatta kanun olmaz, herkesin kendine göre bir güzellik anlayışı var.( Sayfa:97)

Geçerli bir tarih ilmi yoktur. Tarih, ister istemez tarihçinin, inançlarını nazari planda meşrulaştırır.(Sayfa:97)

Kültür, yoksul sınıfların sömürüsüne dayanan bir imtiyazdır. (Sayfa:98)

Dağları yerinden oynatıyordu imanları, çünkü yerinden oynatılacak dağlar vardı. (Sayfa:107)

İnsanların sorumlulukları ölçüsünde büyürler, sorumlulukları kalmayınca değerleri de kalmaz. (Sayfa:107)

Türk aydını her mevsim bir başka meçhulün sevdalısı. (Sayfa:111)

Kalabalık temeldir, küçüklük duygusu içindedir. (Sayfa:115)

Candillac: ‘’ ihtilallere yol açan hürriyet aşkı değil, çeşitli partilerin ikbal hırsı veya huzursuzluğudur. (Sayfa:116)

Kelimeler bir milletin, bir medeniyet camiasının ortak malıdır. (Sayfa:134)

Ayaklanmada, failler ölünce ayaklanma biter. İhtilalde, kahraman öldükten sonra ihtilal gelişir. (Sayfa:156)

Evlatlarının şımarıklığına kolayca göz yuman havas, bir kağıtçının oğlunu kolay kolay affetmez. (Sayfa:159)

Düşmanlarımızın inançları da hayalleri de hürmete şayandır. Hakikat hiçbir zümrenin tek elinde değildir ve hiç kimse düşüncelerini zorla kabul ettiremez.(Sayfa:163)

Düşüncenin hakları toplumun korunmasında önce gelir; çünkü fikirler arasındaki çatışma ve çarpışma ilerlemenin vaz geçilmez şartıdır.(Sayfa:163)

Dalloz:’’Toplumlar cahil, kafalar gelişmemiş ise kanun çoğalır, insanlar her şeyi mevzuattan bekler.(Sayfa:170)

Kürenin kanunu hareket, insanın kanunu hürriyet.(Sayfa:203)

Hürriyet olmayınca emniyet olmaz, emniyet olmayınca say olmaz, say olmayınca saadet olmaz.(Sayfa:208)

Felsefeler ferdidir, dünya görüşleri ictimai.(Sayfa:225)

Liberalizmin göklere çıkardığı hürriyet, hür bir kümeste hür bir tilki hürriyeti.(Sayfa:227)

İslamiyet Süleymaniye’de kubbe, Itrı’de nağme, Baki’de şiir.(Sayfa:228)

Seçmek için, anlamak lazım. Anlamak için, karşılaştırmak. Mukayese, irfana dayanır.(Sayfa:229)

İnsan her yasağa karşı düşkündür.(Sayfa:230)

Avrupa, zekanın vatanı; Asya gönlün. Zekanın dili nesir, gönlün şiir.(Sayfa:233)

Sınıflı toplumlar kaderi ölmemek için öldürmektir.(Sayfa:234)

Doğunun kokusunu kaybetmiş yapma çiçeklerine zaman zaman damlatılan egzotik bir parfüm: Avrupa.(Sayfa:235)

Dili şairler yoğurmuş, şairler ehilleştirmiş.(Sayfa:238)

Hıristiyanlaşmadık ama içimizde bir ortaçağ keşişi yaşıyor. (Sayfa:249)

Silahların konuştuğu yerde şarkı söylenemez. (Sayfa:249)

Batının silahlı saldırısını püskürtmüş, Batılılaşma sevdasından kurtulamamıştık.(Sayfa:263)

Abdullah Seydi Özçal hazırladı.
İZDİHAM

İzdiham'ın 47. Sayısı çıktı. Buradan ulaşabilirsiniz.

Büyük bir heyecanla beklediğimiz yeni sayıda ”Yaşar Ercan, Gündüz Vassaf, Gökhan Özcan, Yankı Yazgan, Ali Ayçil, Elif Aşiran, Dilek Kartal, Bülent Parlak, Turan Karataş, Seda Nur Bilici, Ahmet Aslan, Sulhi Ceylan, Sümeyye Dursun, Rümeysa Kocaman, Abdullah Harmancı, Hüseyin Hakan, Cüneyt Gönen, Yasin Kara, Ahmet Enis Gürcan, Akın Akaoy, Onur Bayrak, Bekir Şamil Potur, Enes Aras, Mustafa Toprak, Faruk Sarıkavak, Tuğba Karademir, Halil Ecer, Vedat Milör” gibi isimlerin metinlerine yer veriliyor.

Bir Cevap Yazın