11 Mart 2016

Afşin Selim, O İneklerin Akıbeti

ile izdiham

Güzide memleketimizde vuku bulduğu rivayet edilen trajikomik bir hadise gündeme bomba gibi düşmüş bulunmakta… Biz tarafsız haberciliğin yalancısıyız. İyi de gündem için reva mı bu? Etkililer ve yetkililer göreve çağrıladursun, zihinlerdeki tesirinin geçici hasarlar oluşturması şimdiden ürkütücü olmaya başladı bile. Kim bilir, daha nelere gebeyiz. Yaygın görüşe göre: Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Bu ahval ve şerait içinde dahi… Sonumuz hayrolsun. Nasılı az sonra…

– Tüketiciyi yanıltan firmalar teşhir edildi. Bu firmaların bazılarının ürettiği sucuk benzeri ürünlerde ‘at ve eşek eti’, kıymalı ve kuşbaşı pidelerde ‘domuz eti’, yağlı peynir ve tereyağında ‘bitkisel yağ’, dana sosisinde ‘kanatlı eti’ tespit edildi. 

– Babasının cenazesini defnetmek isteyen bir kişi, kazdığı mezarın içinden, poşete sarılı halde insan kemikleri buldu. 

–  Bodrum’daki yazlığında çocuklarıyla birlikte denizin tadını çıkaran G. E., aldığı tüm önlemlere rağmen selülitli vücudunu gizleyemedi. Basında geniş bir şekilde yer alan ‘selülit haberleri’ G. E.’i kızdırdı. Twitter’dan, haberlerin kendisini aşağıladığını ve kadına şiddetin bir parçası olduğunu dile getirdi. 

İffet’in heyecan dolu yeni bölüm fragmanı yayımlandı.

Yer: Adı lazım değil vilayetimizin, adı lazım değil ilçesine bağlı, adı lazım değil köyü… Söz konusu köyün, 1920 küsur senesinde kurulduğu; köy ahalisinin tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, kışın odun ve tezek yaktığı biliniyor. Müracaat: Muhtarlığa. Sahi, halk plajlara akın etmedi mi hâlâ, vatandaş denize girebiliyor mu? Gerisi teferruattır diyor ve devam ediyoruz. Israrla.

Gelgelelim, masum iki köylünün, iki ortağın başına gelenlere…

Devlet desteği ile Uruguay adlı ülkeden 150 damızlık baş inek alıyorlar. Maşallahı var. Hayli neşeli gözüken inekler, Tarım Bakanlığı’na kaydettiriliyor, millileştiriliyor. Allah, devlete zeval vermesin. Bu inek kıtlığında… Herşey olağan seyrinde devam ederken, başına geleceklerden habersiz olan bu ineklerin, 40 tanesinin öküz, yani erkek olarak kaydettirildiği ortaya çıkıyor:

“Erkek olarak kayıtlı inekler doğum yapınca ipler koptu!”

Hangi ipler? İneklerin cinsel tercihinden kendileri sorumluydu oysa, örnek teşkil etmemeli… İneklerin ahı tutmayagörsün.

Fesupanallah! İbare erkek olunca… Bakanlık, “Bu hayvanlar erkek, doğum yapamazlar, hemen kesmeniz gerekir” diye talimat gönderiyor. Kime tabiyiz? Elbette yönetmeliğe…

Enteresandır: Hayvanların sevkinin yapıldığı raporda, “gebe düve” diye açıkça yazılmasına rağmen mesele halen daha çözülebilmiş değil… Herhalde tecrübeli biri aranıyor ki, hem mesele çözümlenebilsin hem de çözülebilsin. Ya o da inanamıyorsa, güvenemiyorsa, sevemiyorsa… Osho: “İnsanların ‘tecrübe’ dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kaybetmiş bir insana tecrübeli derler: Onu kimsenin kandıramayacağını söylerler.”

Pekiyi, başka bir ırka mensup diğer ineklerin durumu? Teşhis ve teşhir edilen 40 erkeğin akıbeti dolayısıyla neşelerini yitiriyorlar. “Neyi kaybettiğini hatırla.” Bakınız: İneksi neşe teorisi…

Esasında, kulak küpesi edinebilmek maksadıyla ilgili müdürlüğe yapılan başvuru neticesinde, doğan buzağıların kayıt altına alınmasıyla gelişiyor hadise… Doğdukları gün, faş oluyorlar. İki ortak, nereden bilsin, bu ineklerin doğum yapmalarının mümkün olmadığını? Mümkün ama mümkün değil… Durur mu, etkililer ve yetkililer. Meseleye müdahale ediliyor: İneklerin cinsiyetini belirlemek için komisyonun kurulmasına…

Öküz doğuracaksa, onu da biz doğurturuz! Öküz altında buzağı mesaisi yapıladursun; 3 gün sonra…

“İlçemiz … Köyü’nde … nolu işletmede süt sığırcılığı yapan … Limited Şirketi’nin satın aldığı ithal hayvanların, kayıt sisteminde yapılan kontrollerinde; ırk, yaş ve cinsiyetlerinin yanlış yazıldığını belirten dilekçe ile müracaat edilmiştir. İlçemizde zooteknist olmadığından 1 adet zooteknistin, kurulacak komisyonda görevlendirilmesini bilgilerinize arz ederim.”

Ertesi gün…

Hayvanların cinsiyetinin, ırkının ve yaşının tespit edilerek, il müdürlüğünde bir zooteknistin görevlendirildiği, acilen ilçe müdürlüğüne iletiliyor. Endişeye mahal yok. İhtimali hoş: 40 ineğimsi öküzün canına karşılık, meçhul bir memurun hatasını telafi edebilme teşebbüsü… Biz kaç kişiyiz, 40 mı, kaçımız kaçımızı biliyor, kırkımız mı?

”Gözünüz aydın” diyorlar, “tamamladık.” İtinayla oluşturulan komisyon, çalışmalarını tamamlıyor. En nihayetinde rapor: “Bunlar süt ineği.” Halbuki vücut ineğin, karar kendisinin… Kürtajdan bahsetmiyorum ama en azından teklif edilebilirdi.

Daha ne olsun: Kaymakam tarafından imzalı bir yazı ile valilik bünyesine bağlı ilgili il müdürlüğü, derhal bilgilendiriliyor da. Kurumlararası münasebette herhangi bir aksaklık namevcut…

“İlçemiz … Köyü’nde … işletme numarası ile süt sığırcılığı yapan Limited Şirketi’ne ait firma yetkilisinin yazılı müracaatı üzerine; işletmesine getirdiği hayvanların sisteme yanlış yazıldıkları ile ilgili üç kişilik komisyon oluşturulmuştur. Teferruatı ektedir. Bu hayvanlar … sayfa numaralı veteriner sağlık raporu ile sevk edilmişlerdir. Gerçekleşen görüşmelerde bu hayvanların yurt dışından besilik erkek sığır olarak ithal edildikleri ve tamamının küpelendiği tarafımıza bildirilmiştir. Sevk işlemi esnasında bu hayvanların rastgele sevkinin yapıldığı, tamamının Holstein Siyah Alaca gebe düve olmasına rağmen, kayıt sisteminde çoğunun erkek ve farklı ırklar olarak kayıtları girilmiştir. 8 adedinde de sadece 4 rakamlı küpelerin olduğu tespit edilmiştir. Morfolojik olarak saf olup olmadıkları tespit edilemediğinden; ekte belirttiğimiz hayvanların ırk ve cinsiyetlerinin tarafımızdan düzeltilip düzeltilemeyeceği ve küpesiz olan 8 adet hayvana küpe takıp takamayacağımız hususunu bilgilerinize arz ederim.”

İneklerin cinsiyetine dair gerçekleşen yazışmalar sonunda, Bakanlıktan, “Hayvanları kesiniz” talimatının kaçınılmaz ve katlanılmaz son olduğu anlaşılıyor. Sırf cinsiyet sorunsalı nedeniyle kotarılan cinsiyetçilik, ineklerin hayatına mâl oluyor.

Kayıtlarındaki ırk, cinsiyet ve yaş gibi bilgilerin sevk edilen hayvanlarla uyuşmadığının…

Sevk edilen hayvanlarla ilgili olarak, besilik ithal edilen hayvanların besi maksadı dışında kullanılmamasının, besi süreleri sonunda mutlaka kesilmelerinin…

Dört haneli yabancı menşeili kulak küpesine sahip sekiz adet hayvanın işletmeye nereden geldiğininin ve akıbetinin araştırılmasının…

İthal edilmiş ve ancak milli mevzuat hükümlerine göre küpelenmemiş olma halinde yürürlükteki mevzuat çerçevesinde küpelenerek kayıt altına alınmasının…

Hayvan sahibine, belgesiz hayvan naklinden dolayı, idari para cezası uygulanması hususunun…

Hayvanların kesilmesinin, kesilmediği taktirde bakanlık talimatını yerine getirmeyenler hakkında yasal işlem uygulanacağının…

 

Afşin SELİM

İZDİHAM