4 Mart 2016

Semerkand

ile izdiham

Semerkand dergisi Ekim sayısı, dinimizin anlatılması ve anlaşılmasında görülen sorunlar çevresinde bir dosya ile okurun karşısına çıkıyor. Ali Yurtgezen’in hazırladığı dosyanın başlığı “Dinden Söz Ederken” Ali Yurtgezen, dinin medyada konu edilmesinin bir problem olarak uzun zamandır gündemimizde olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor:
“Ancak, bu problem dinle imanla alakası olmayan, açıkçası buna da çok aldırmayan bazı yayın organlarının cehaleti gibi tarif ediliyor. Hâlbuki dinin medya aracılığıyla gündeme taşınması, medyanın kendine özgü sunumuyla konu edilmesi, medyaya malzeme yapılması, medyaya din öğretmekten daha önemli, daha öncelikli bir problem. Çünkü din, herhangi bir konu değil. İyi niyetle de olsa herkesin her ortamda ahkâm kesme yetkisi yok. Dini anlatmanın, din üzerinde konuşmanın, irşat ve tebliğin de şartları, kendine mahsus bir usulü, adabı var.
Asırlardır dersler, sohbetler, vaaz veya mev’izelerle âlimler vasıtasıyla aktarılmasından da anlaşılacağı üzere din, bir ‘ilim’dir aynı zamanda. Kendine mahsus bir usulü vardır. Bu usul dairesinde konuşulur, müzakere edilir, öğretilir, öğrenilir.”

Dergide bu ay, Mükerrem Mete, “Allah’ın Koyduğu Bağ: Akrabalık” adlı yazısıyla akrabalık bağları üzerinde duruyor. Kürşad Salih Yaman “Hangimiz Üstün?” adlı yazısında Müslümanların kardeşliğine değinerek, etnik ayrımcılığa karşı çıkıyor. Mustafa Irmak “En Büyük Mucize: Kur’an” adlı yazıda yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in icaz yönünü anlatıyor. Hüseyin Kaya “ Yolculuklar Mesnevisi” adlı denemesinde yolculuk metaforundan hareketle ömrü serüvenini ele alıyor. Ahmet Alemdar “Gönlümüze Akan Işık Huzmeleri” adlı yazısında insanı kâinat ve yaratılış üzerinde tefekküre davet ediyor. Ali Demirtopuz “Osmanlı Dağılırken Araplar ve Türkler” yazısı ile ‘Araplar Türklere ihanet etti mi?’ sorusuna açıklık getiriyor. Ayrıca Semerkand, okurlarını selzede Pakistanlı kardeşlerimize yardım etmeye davet eden sayfalara da yer veriyor.

Farklı ilgilere hitap eden başka pek çok yazının yanı sıra, özenle hazırlanan çocuk eki yine Semerkand’la birlikte hediye ediliyor.

 

İzdiham