3 Mayıs 2021

Yedi İklim Dergisinin Mayıs Sayısı Çıktı

ile izdiham

Şiir ve Yetenek

Yedi İklim mayıs sayısıyla okurlara merhaba diyor. Derginin giriş yazısı Üstat Necip Fazıl Kısakürek’e ayrılmış.

Mustafa Cemil Efe hüsn-i hat sanatıyla Peygamberimizi simgeleyen mim harfinin sırrını çözmeye çalışmış.

Mehmet Özger Şiirde Mükemmellik ya da Kusurlu Güzellik adlı incelemesinde şiirin mükemmel olamayacağına ve insan gibi zaaf ve eksikleriyle kusurlu bir güzelliğe sahip olabileceğini anlatmış.

Ali Haydar Haksal Ernest Renan ve İslam I adlı makalesinde pozitif bilimleri bir din gibi gören ve ari ırkın savunuculuğuna yapan Renan’ın toptancı bakış açısının sakat bir din anlayışını ortaya çıkardığını düşünüyor.

Serdar Yakar arşivinden Cahit Zarifoğlu şiirlerine bu sayıda da devam ediyoruz.

İsmail Kıllıoğlu Vaktüzre IV (Günlükler)’ini yazmaya devam ediyor.1981 Türkiye’sinde yaşadığı, şahit olduğu kendi iç dünyasında iz bırakan olayları anlattığı günlüğünde çağın tanıklarına şahit oluyoruz.

Çizgizarımız Hasan Aycı’nın dürülen defter çizgisi oldukça şaşırtıcı.

Ethem Erdoğan Estetik Duygu adlı makalesinde ‘’insanın güzel olan karşısında hissettiği duygudur’’ diyor. Beğenme duygusunun çeşitli özelliklere sahip olduğunu ve nesneyle kurulan bağa göre öznelleştiğini ifade etmiş.

Ahmet İşler deneme tarzında yazdığı İnsanları Gördüm ve Keşke adlı metinlerde yalnızlık duygusunun insan olma yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu ve insanın içindeki kapıyı araladığını ifade etmiş.

Behzat Aktura Düşüncenin Hücreleri: Kelimeler adlı makalesinde sözlük okumanın önemini ve kelime dağarcığının bir insanın düşünce yapısını yansıttığı ve toplumumuzun giderek bu noktada kısırlaştığını ifade etmiş.

Mehmet Gelebek Kayıp Mektuplar 59 adlı mensur şiire yakın bir şekilde yazdığı mektubunda gitme eylemi üzerinde en sevdiğine olan sevgisini anlatmış.

Fatma Kaya Şimdiki Çağın Kritiği üzerine adlı incelemesinde medya kavramının ortaya çıkışı ve toplum üzerindeki başat rolünü masaya yatırmış.

Selim Akdemir Siegfried Sassoon’dan Onlar şirini tercüme etmiş.

 Derginin bu sayısında Yusuf Enes Karaman Necip Mahfuz’dan Mahallemizin Hikayeleri adlı öyküyü çevirmiş.

Osman Koca Necip Fazıl Kısakürek Poetikası’nda Allah müstakil başlığı adı altında incelediği şiirindeki farklı boyutları okuyucunun zihnini açacak şekilde oylumlu olarak anlatmış.

Mazi

Derginin bu sayısının şairleri: Ali Haydar Haksal, Nurettin durman, Muhammed Cemal Ünal, Serdar Kaçır, Hatice Çay, Burhan Özdin, Metin Kaplan, Oğuz Kalamış, Mehmet Zana Öngenç, Sulhi Ceylan, Ethem Erdoğan, Abdullah Yalın Karadağ, Aziz Kağan Güneş, Aykağan Yüce, Ömer Hatunoğlu, Ekrem Taha Akgün, Serhat Ölçer, Mehmet Yılmaz

İbrahim Emiroğlu Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Ölüm Teması adlı makalesinde şairin ölümü; ‘’hayatın tek soylu gerçeği’’ olarak addettiğini dile getirir.

İbrahim Kaya Mavi Hüzün adlı hikayesiyle okuyucuyu geçmişe götürüp onu çocukluktan kalan hatıranın izlerini takip etmeye davet ediyor.

Meral Köse S Hanım adlı öyküsünde kurmaca bir karakter üzerinden (s hanım) okuyucuya ilginç bir hikâye anlatmış.

Nesrin Zabetimiandoab Hamid Musaddık’tan Farsça iki şiir çevirmiş.

Yakın zamanda ölen ünlü tarihçimiz Mehmet Genç’in Sezai Karakoç ile ilgili düşüncelerinin yer aldığı derleme Ümmü Gülsüm Sarıoğlu ve Eren Buğdaycı imzası taşıyor.

Derginin bu sayısında İsmail Demirel Meral Köse’nin ilk öykü kitabı olan Sanki Çocuktum üzerine Meral Köse ile bir söyleşi gerçekleştirmiş.

Yunus Yeniçeri dergide yeni gördüğümüz yüzlerden. Bu sayıda Döngü adlı öyküsüyle yer almış.

Enes Gülü Küçük Asya ile Büyük Asya Arasında II adlı gezi yazısında İran yolculuğunda edindiği izlenimleri anlatmış.

Fatih Memiş Yönelişler dergisinin kırkıncı yılı anısına hazırladığı metninde derginin geçmişten günümüze tarihi yolculuğuna ışık tutmuş.

Zeynep Yıldırım Vaktin Narası adlı incelemesinde zaman çizelgesi üzerinden psikolojik bir iç dünya menkıbesi ortaya koymuş.

Kemal Kahraman Osmanlı Modernleşmesi Kapsamında Bir İngiliz Müşavir Paşa adlı yazısında Müşavir Paşa’nın anılarından haraketli onun modernleşmeye karşı bakış açısı ve uygulamaları anlatılmış.

Muammer Cengiz Musibetlere Karşı Manevi Tahaffüz: Dua ve Kitap adlı incelemesinde Osmanlı hayatında yaşanan pek çok olumsuz duruma karşı dua ve virdlerin nasıl işe yaradığını anlatmış.

İsmail Demirel İzmirli İsmail Hakkı’dan Oruç ve Ramazan’ın Faziletleri adlı metni aktarmış.

Arzu Bosnevi Gülzar-ı Aşk’dan Andelibana Güler adlı metninde Hüseyin Vassaf’ın adı geçen kasidesini aktarmış

Yeni okumalar/değiniler köşesinde

Abdullah Yalın Karadağ Ersin Nazif Gündoğan’ın Her Şehir Bir Dünyadır kitabını incelemiş.

İsmail Demirel nisan dergilerinde göze çarpan içeriklere dikkat çekmiş. Ayrıca Nadir Aşçı’nın Deniz Tarafındaki Kale, Yeprem Türk’ün Kırk Erenle Dertleşme Kitabı, Penguenlerin Hac Yolculuğu, Ethem Erdoğan’ın Şiirden Şuura adlı şiir yazılarını, Pruva yayınlarından çıkan Yazının Düşüşü adlı eserleri incelemiş.

Yusuf Emir Culha Hece yayınlarından çıkan Afrika Edebiyatında Dil Politikası adlı eserin tahlilini yapmış.

Aykağan Yüce

İZDİHAM