9 Haziran 2020

Ülkü Tamer’in Kitaplara Girmemiş Şiirleri Yayınlandı

ile izdiham

Ülkü Tamer’in kitaplarına girmemiş şiirleri, Karakum Yayınevi tarafından Türk edebiyatına kazandırıldı. Lucia adıyla raflarda yerini alan bu eser Ülkü Tamer’in şiir her zaman yeniden başlar dizelerinin somutlaşmış bir hali. 

Okuyucu Lucia ile Tamer’in 1950’li yıllardan 1970’lere değin poetik yönelimlerini bir bir görmüş olacak.

Tamer’in dizelerini okuyanlar bu sefer daha da büyük bir hazla büyük bir şairin, şiirleri üzerine nasıl “kafa yorduğuna” ve bir karınca gibi nasıl “çalıştığına” şahit olacaklar. 

Ülkü Tamer’in dizelerine daha da vakıf olabilmek için okurun şairin define haritasını elinden bırakmaması gerekiyor.

İşte Lucia kitabı da Ülkü Tamer’i daha iyi anlayabilmek adına keşfedilen yeni bir harita gibi çıkageldi.

Şiir okuyucusu daha önce Cemal Süreya, Fazıl Hüsnü, Ergin Günçe, Edip Cansever, Turgut Uyar gibi isimlerin “kitaplarına girmemiş şiirlerini” okumuştu.

Karakum Yayınevi; editörlüğünü Dr. Tayfun Haykır’ın yaptığı, Dr. Emine Selcen Bekmezci’nin yayına hazırladığı Lucia ile Ülkü Tamer’in şiir külliyatını büyük ölçüde tamamlıyor.

Daha önce toplu ve seçme şiirleri yayımlanan şairin, Lucia’daki şiirleriyle Türk okuru belki de ilk kez karşılaşacak.

Uzun yıllar dergi sayfalarında kalan bu şiirleri bir araya getiren Dr. Emine Selcen Bekmezci’nin de dediği gibi; “Boğa”, “kıral”, “giyotin”, “haydut” gibi kelimelerle Lucia, Ülkü Tamer şiirinin özünü yansıtıyor.   

Şairin şiirinin özüne bakabilmek ve dizelerini ruhumuzda hissedebilmek adına Lucia sizleri bekliyor.

İZDİHAM