10 Mart 2016

Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2011 Çıktı!

ile izdihamdergi

Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2011 Çıktı!

 

 

1984 yılından beri kesintisiz yayınıyla 28. yılına giren Türkiye Yazarlar Birliği yıllığının 2011 yılı cildi çıktı. Başta şiir, hikâye ve roman olmak üzere kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve hukuka kadar 21 alandaki değerlendirmeleriyle  492 sayfa hacmındaki yıllık  Türkiye’de alanında tek yayın olma özelliğini sürdürüyor.

Bir kurumun başlıca uğraşlarından birisi sayılması gereken böylesi kapsamlı bir yıllık çalışmasını yıllardır tek başına yürüten Türkiye Yazarlar Birliği, hazırladığı yıllıklarla Türkiye’nin birikimlerine sahip çıkmaya devam ediyor.
Büyük bir özenle hazırlanan yıllık, Yılın yazarları değerlendimesi, Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni, Yazar Okulu, Mehmet Âkif Bilgi Şöleni, Mesnevi Okumaları gibi süreklilik arz eden yönüyle Türkiye Yazarlar Birliğinin kurumsal kimliğinin ayrılmaz bir parçası.

Bu yıl Osman Özbahçe’nin yönetiminde hazırlanan 2011 yıllığının şiir bölümünü üç şair hazırladı: Vural Kaya, Evren Kuçlu ve Selçuk Küpçük. Vural Kaya 2010’da şiirimizin genel görünümü inceledi. Yaptığı değerlendirmeler ve seçtiği şiirlerin yanı sıra değerlendirmelerini 2010’da yayınlanan şiir kitapları listesiyle tamamladı. Evren Kuçlu, 2010’da şiir eleştirisini yakın okumaya tâbi tuttu.

Yıl boyunca edebiyat dergilerinde çıkan eleştiri yazılarını, dergilerde yapılan tartışmaları kayıt altına aldı, yorumladı. Selçuk Küpçük büyük bir emeğin ürünü olan yazısında, 2000-2010 arasında çıkan ve kapanan edebiyat dergilerinin jeneriklerini, kadrolarını, ana prensiplerini, yayın hayatlarını yazdı.

Günümüz hikâyesinin en başarılı isimlerinden birisi olan Necip Tosun 2010’da hikâyemizin durumunu ele aldı. Genel değerlendirmelerinin yanı sıra öne çıkan hikâye kitaplarını tek tek inceledi. Yrd. Doç. Dr. Firdevs Cambaz Yumuşak romanımızı incelerken İbrahim Ulvi Yavuz, 2010’da yayımlanan bütün romanların listesini çıkardı.

Türkiye’nin o yılına ilişkin sağlam kayıtların tutulduğu yıllıkta 2010 yılı ekonomik görünümü İskender Gümüş, hukuk bölümünü Kâmuran Emre, çalışma hayatını Tarkan Zengin, toplum ve siyaseti Serkan Yorgancılar yazdı.

Mustafa Özcan İslâm dünyasını, Dr. Bahtiyar Aslan Türk dünyasını yazdı.

Prof. Dr. Ejder Okumuş 2010 yılında dinî hayatı, Ercan Yıldırım kültür hayatını yazdı.

Dilimiz bölümünü İbrahim Demirci, deneme ve eleştiri bölümünü Hicabi Kırlangıç, dergiler bölümünü Yusuf Turan Günaydın kaleme aldı.

Müzik bölümünü Münir Tireli ve Erdinç Bal yazdı. Sinema bölümünü Yavuz Altınışık ve Gülcan Tezcan hazırladı.
2010’da Türk basınını geniş oylumlu yazısında Murat Erol, radyo ve televizyonu Raşit Yıldırım inceledi.

Yayın dünyasını Yakup Öztürk, folklor bölümünü Ahmet Şenol, Olaylar ve İnsanlar bölümünü İbrahim Ulvi Yavuz hazırladı.

İzdiham