1 Şubat 2017

Temmuz Dergisinin Şubat 2017 Sayısı Çıktı

ile izdiham

Temmuz dergisi, Şubat 2017 tarihli7. sayısında şiir, öykü, deneme, söyleşi, çizgi, sinema, eleştiri, günlük ve makale türlerinde farklı ve önemli çalışmalara yer veriyor. “Edebiyatın 28 Şubat’ı Bitti mi?” başlıklı sunuş yazısında, 28 Şubat zorbalığının 20 . yılında  edebiyatın, özellikle de müslüman edebiyatçıların tumunu sorgulayan dergide, Aykut Ertuğurul ve Güray Süngü ile “Korkut Ata Ne Söyledi” kitabı ekseninde yapılmış bir söyleşi de bulunuyor.

Hasan Aycın’ın bir çizgisiyle açılan derginin bu sayıdaki şairleri Mustafa Yılmaz, Ali Emre, Dilek Kartal, Mehmet Aycı, İsmail Söylemez, Sadık Koç, Ayşe Çelikkaya, Emre Miyasoğlu, Ahmet Laçin, Mehmet Gemci, Ercan Ata, Mustafa Işık, Rasim Demirtaş ve Necati Atilla Soykan. Ayrıca Fereydun-i Moşiri’nin, İsmail Söylemez tarafından çevrilen bir şiiri de yer alıyor dergi sayfalarında.

Temmuz’un yeni sayısında öyküler de ağırlık bir yer tutuyor. Erdoğan Aydoğan, Mehmet Kahraman, Mustafa Başpınar ve Hale Beyza bu sayıya öyküleriyle katkıda bulunan isimler.

Büşra Yurtseven, Şiir Çiziyorum köşesindeki çalışmasıyla Şubat sayısına renk katıyor.

Mustafa Uçurum, Muhammed Enes Kala, Serkan Akın ve GökhanErgöçün’ün denemeleriyle yer aldıkları dergide, Ertan Alp mensur-şiir özelliği taşıyan bir metinle ilk kez selamlıyor okuyucuyu. Şakir Kurtulmuş, sıcak ve samimi bir dille kaleme aldığı günlüklerinden bir bölümü paylaşıyor Temmuz okuyucusuyla. Erkam Kuşçu, bu sayıdaki yazısında Amerikan sinemasındaki kahraman imgesini ve ekonomik çekişmeleri irdeliyor.

Büşra Ceyran, yıllardır ilgiyle okunan “Göğü Delen Adam” kitabını değerlendiriyor Şubat’ın Temmuz’unda. Sema Tendürek, öykücü İsmail Isparta’nın “Sonrası”,Özlem Göktaş, Cemal Şakar’ın“Kara” adlı son öykü kitabına eğiliyor. Egemen Doğan ise Turgut Cansever’in “Osmanlı Şehri” kitabı üzerinden bir değerlendirme yapıyor.

Oğuz Atay, Yusuf Atılgan ve Bauman’a Farklı Bakışlar

Temmuz’un Şubat sayısında nitelikli ve derinlikli incelemeler, kapsamlı makaleler de dikkat çekiyor. İsmail Süphandağı imzalı “Çocuk Edebiyatı Metinlerinin Nitelikleri Üzerine Kuramsal Bir Çerçeve” başlıklı yazı bunlardan biri. Arşiv değeri taşıyan yazı, derginin bir sonraki sayısında da devam edecek.

Secaattin Tural’ın “Bir Aydın Parodisi: Tutunamayanlar veya Şapka Metaforu Üzerinden Türk Aydınının Trajik – Hüzünlü Macerası” başlıklı makalesi de okunup tartışılması gereken yazılardan.

İsmail Alper Kumsar, “Yusuf Atılgan’ın Siyasi Görüşleri Üzerine Düşünceler” başlıklı incelemesinde, ünlü yazarın karanlıkta kalan bazı özelliklerine, gençlik yıllarındaki milliyetçi tutumuna akademik bir bakışla eğiliyor.

Mustafa Yılmaz’ın, geçtiğimiz günlerde 91 yaşında ölen sosyolog ve filozof ZygmuntBauman’ı merkeze alan yazısı da ünlü düşünürü, kitaplarını ve temel çıkarımlarını yakından görmek, tanımak, tartışmak için iyi bir fırsat sunuyor.

Cahit Çollak’ın Ardından

Temmuz, Bursa’nın önemli kültür adamlarından ve yayıncılarından Cahit Çollak’ı da unutmuyor. Yunus Emre Altuntaş, yakından tanıdığı Çollak ile ilgili kapsamlı yazısıyla güzel bir vefa örneği sergiliyor: “Hâl ile Dem Arasında Bir Ömür; Cahit Çollak”.Aziz Avar da daha çok kendi anıları ve tanıklıkları eşliğinde bir Cahit Çollak portresi çiziyor okuyucuya.

Temmuz dergisi, bu ay, birlikte hazırladıkları “Korkut Ata Ne Söyledi” kitabı hakkında Güray Süngü ve Aykut Ertuğrul ile yapılan bir söyleşiyi sayfalarına taşıyor. Akif Hasan Kaya’nın sorularıyla zenginleşen bu tematik söyleşi, Dede Korkut Hikâyelerini yeni ve özgün bir bakışla güncelleyen on iki öyküye ışıklar düşürüyor. Hüseyin Cömert de yazısında bu kitapla ilgili kanaatlerini paylaşıyor.

Derginin son sayfasında Necmettin Asma’nın yine güzel bir çizgisi yer alıyor.

İZDİHAM