Salim Nacar Yazıları

Salim Nacar, Bir Sinema Azizinin Yarım Yüzyılı

Salim Nacar, İtalyan asıllı efsane aktör Al Pacino hakkındaki tahlili İzdiham için yaptı. Sinemayla bir şekilde içli dışlı olmuş herkes Al Pacino ile Robert de Niro arasında bir seçim yapması gerektiğini bilir. Bu mevzu sinema sanatının en büyük ve yaygın klişelerindendir oysa. Bu mesele üzerine efsaneler dahi üretilmiştir ve bu …

Hacı Şair’in ikinci sayısı çıktı.

Hacı Şair’in Kasım 2012 Yayınları sayısı yine Adana’da çıktı. Dergi, Torrent Sanatı Manifestosu ile açılıyor. Hipergerçeğin ekmeğini Ali Ece’ye yedirmemeye kararlı bir tavır TAŞIYAN yazı, 1970’lerden sonra, sanatın buluntu nesneden ubuntu nesneye doğru yürümesine dair saldırgan bir deneme niteliğinde. Epik Failler, yine kışkırtıyor yine kışkırtıyor. Ulusaşırı görsel şiir, Portekiz’den gelen …

Salim Nacar, Kavs

sen güveyiydin yalnızlığın, günlerin direğiydin her pazar soframıza oturan kederdin, incelikliydin bilinciydin, kendi erkeğini ezberleyen yengecin elimizden sağanakları tutan gecenin içerlenişiydin berzah, gül ve sabır tanrısıyla oturup kalkan insanların vardı, insanların güzeldi sonra senin sevmenin adamları geçerdi her gece ormanından sen yalnız bakmayı değil görmeyi de bilirdin ikliminden süzülen tohum, …

Salim Nacar, Barbarların İstifası

ı. ilk kez roma’da gladyatör çarşılara doğru bir otomobil merakıyla truva dedi, senet karşılığında yılbaşıydı, merasimler, ordular, tulumbalar şehzade başından rahvan bir atlı, kuş tüyü yastıklarda gurbeti ezberlerken baktı ki uykusundan uyandı şehir. roma’da her gladyatör üzerinde arap entarileri tek kumaşın altında def-i hacet için salkım saçak armutlar taşıdı bin …