Şairlere Dair Yazıları

Friedrich Nietzsche, Şairlere Dair

Zerdüşt havarilerinden birine şöyle diyordu: “Bedeni daha iyi tanıyalı beri ruhun bence ehemmiyeti kalmadı. Ve ‘ebedi’ denen her şey bir sembolden ibaret.”   Havari cevap verdi: “Evvelce de böyle bir şey söylemiştin. Fakat şairler çok yalan söylerler diye ilave etmiştin. Bunu neden demiştin.” Zerdüşt, “neden diye soruyorsun” dedi. “Ben o adamlardanım ki onlara neden …