Italo Calvino Yazıları

Italo Calvino, Görünmez Kentler Kitabından

Kentler ve Arzu 1 Dorotea iki türlü anlatılabilir: kenti, her biri üç yüz ev ve yedi yüz bacadan oluşan dokuz mahalleye bölerek boydan boya kateden dört yeşil kanaldan, bu kanalları suları ile besleyen ve kaleyi çepeçevre dolaşan hendekten, hendeği aşarak kaleyi karşıya bağlayan iner-kalkar yaylı köprülere açılan yedi kapının dayandığı …

Italo Calvino, Örümceklerin Yuvalandığı Patika

Ömer Türkeş, Calvino’nun Örümceklerin Yuvalandığı Patika’y değerlendirdi. Bütün değerlerin altüst olduğu savaş sonrası, gerçeğin belgelenmesi ve toplumsal sorumluluk adına sanatta baş gösteren yeni gerçekçi tavır, genç Calvino’nun ilk romanı’Örümceklerin Yuvalandığı Patika’ya da damgasını vuracaktı. Savaşlar çağıydı 20. yüzyıl. Bir yandan bireylerin ve halkların kaderini derinden etkilerken diğer yandan siyasi coğrafyanın …