Foucault ve İran Devrimi Yazıları

Janet Afary, Kevin B. Anderson; Foucault ve İran Devrimi

Michel Foucault’nun İran Devrimi’ne ilgisi bilinse de bunun sebepleri pek incelenmemiştir. Janet Afary ve Kevin Anderson, Foucault ve İran Devrimi adlı kitapta bu konuyu ele alıyor. Yazarlar, Foucault’nun İran Devrimi özelinde İslamcılığa duyduğu sempatinin yapıtıyla uyumlu olduğu iddiasında. Michel Foucault’nun İran Devrimi’ne hayranlık derecesindeki ilgisi Türkiye’de özellikle İslamcı hareketin içinde …