Erdal Açıkyol Yazıları

Erdal Açıkyol, Eleştri Üzerine

 Yetişme tarzı çerçevesinde oluşan beğeniler, öznel bir nitelik taşır. Beğenilerin şekillendirdiği her bir zihin yapısı, sempati ve anti sempati düalizmine bağlı kalarak eleştiri hakkını kullanır. Eleştiri kendi içinde olumlu eleştiri ve olumsuz eleştiri olmak üzere iki kısma ayrılır. Olumlu eleştiride, eleştirilen özne ya da nesnenin iyi tarafları sergilenip ona dair …