Bir Rüyayı Ötelemek Yazıları

Nevra Neredva, Bir Rüyayı Ötelemek

Huda ağıdı yakan Doğu insanları Anladığınız acılara katlanabilirseniz kalın ,  sokak gibi anlamsız bir yanına yaşamın  ağlamaya bilenirseniz gidin , rüya hafızlar rüya , bilgeliğe kanadığımız biletler ve ak gerdanlar , yalpalanmış bir sevişme Sütunlar arası kıpraşan sırt sırta dostlar Gecenin 5 yorgunluğunu yüklenen hangi yatakmış Arda hırda gecen öpüşmeler …