Adolf Hitler Yazıları

Adolf Hitler, Kavgam

İnsanlar çoğu zaman ortak bir davanın peşinde oldukları halde, bir birlik haline gelip,davaya dört elle sarılmazlar. Büyük çaplı her türlü hareket,ancak uzun zamandan beri insanların kalplerinde var olan bir temenninin,o kalplerde sükut içinde uyuyan ateşli bir arzunun tesbit edilip,fiile çıkarılmasıdır.Asırlar boyunca,insanlar belirli bir davanın sonuçlanmasını arzu ederler,tahammül edilemez devamlı bir …