9 Mart 2016

SKL Hareketi Dava Açtı

ile izdiham

SKL Hareketi’nin bu davası çok konuşulacak.

 

T.C.

SKL MAHKEMESİ

ÖZGÜRLÜK BAŞSAVCILIĞI

ESAS NO: 2011 / 01

İDDİA NO: 2011 / 01

İDDİANAME

 

 

SİNGAPUR SKL MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI: SKL

SANIKLAR: SEKÜLERİZM VE PİÇİ KAPİTALİZM

SANIK VEKİLİ: ŞEYTAN

SUÇ TARİHİ: PARANIN İCADINDAN GÜNÜMÜZE KADAR
 

SUÇ: Mevcut sosyal sistemi insanların gönüllü olarak değiştirmesine vesile olmak, insanlara kalplerinden habersiz yaşamanın yollarını benimsetmek, kişi ile Rabbi arasına girip dünya merkezli bir hayat inşa etmek, insanları kendisine iman ettirip menfaat üstüne kurulu bir dünya tasarlamak ve bunun için örgütlü bir mücadele vermek, bu bağlamda dergi, dernek, parti vb. sivil kuruluşlarla davalarının desteklenmesini sağlamak, kadınları kandırıp kapitalizmin çarkında kullanmak ve öğütmek, hayatın anlamını metafizik köklerinden koparıp hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamayı salık vermek, tüm dünyada kapitalist sistemin uygulanması için yasa dışı ve yasa içi örgüt kurmak, propaganda yapmak, afiş ve bildiri dağıtmak, televizyon, internet ve benzeri iletişim araçlarını icat ederek kapitalizmin dünya çapında yayılmasını sağlamak, müritlerine mutlu bir hayat vaat edip kandırmak, insanların bilhassa kadınların alışveriş yaparak rahatlamalarını ve aptallaşmalarını sağlamak, müteal olanı akıllarınca dünya dışına itebileceklerini sanmaları, insanların beyinlerini sadece dünyalık kazanmak için çalışır hale getirmek, parayı tanrı konumuna yükseltip inananlarını yetiştirmek, kısaca insanları insanlığından çıkartıp hayvandan aşağı bir konuma indirip şehveti hayatın amacı haline getirmek.

 

Bu nedenlerle:

 

Söz konusu sanıkların İnsanlığın Birinci Maddesi olan, “herkes insan doğar ve insan olarak ölmelidir” maddesini çiğneyip insanların hayvan olarak ölmesini sağladıkları, bu yolda çıkar ve mevki elde ettikleri, amaçlarına ulaşmak için sakız çiğner gibi insanların hayatlarını mahvettiklerinden ötürü idam edilmeleri kamu adına iddia olunur. Eğer idamları mümkün olmazsa “adalet” in sadece bir kadın adı olduğu ortaya çıkacaktır. Bu takdirde çete haline gelen devletin ihtilalle tahtan indirilmesi ve mahkemesiz olarak tamamının asılmasını talep ediyorum. Bizi ancak ölüm paklar.

 

Zamanının Şahidi

 SKL Mahkemesi, Özgürlük Baş Savcısı

YA BİZİM EFKÂRIMIZ NE OLACAK?

SKL HAREKETİ