9 Mart 2016

Şiir Defteri 2011 Çıktı!

ile izdiham

Şiir Defteri 2011 çıktı. Tükenmeyeceği için sonra da alabilirsiniz.

Şeref Bilsel ve Cenk Gündoğdu’nun hazırladığı Şiir Defteri 2011 nihayet çıktı. Biraz daha gecikmeli olarak çıkan Şiir Defteri yedinci yılında.

2000’li yıllarda Akatalpa’dan Yasakmeyve’ye, Şiir Oku’ndan Yaratım’a, Şiirli Çıkın’dan Islık’a, İmlasız’dan Sincan İstasyonu’na, Deliler Teknesi’nden Hayal’e, Aşkar’dan Taflan’a, Karşın’dan İle’ye, Eliz’e, Karayazı’dan Mortaka’ya, Berfin Bahar’a, Nikbinlik’ten Sözcükler’e, Özgür Edebiyat’tan Esmer’e, Haşhaşi’den Şiir Saati’ne, Deniz Suyu Kasesi’nden Karakalem’e, Sınırda’dan ÇN’ye… pek çok dergi yayımlandı ve yayımlanıyor da…

Tüm bu ve diğer dergilerin hiç şüphesiz ki 2000’lerin şiir ve yazın hayatına katkıları yadsınamaz. Olabildiğine nesnel düşünerek ve davranarak 2000’li yıllarda ‘genç’lerin çıkardığı dergilerde genç isimleri merkeze almalarını ilk sıraya koyarak 2000’lerin dergi editörlerinin görüşlerine başvurulmuş. Çerçeveyi her ne kadar belirleseler de araya bir dergi aldıktan sonra bir başkası daha, derken üç, beş oldu ve bu sınırı da ihlal ettik. İhlaller iyidir deyip devam etmişler. Kimi arkadaşlar yanıtlarını yetiştirememiş,, kimisi yanıtlamamayı tercih etmiş. Doğrusu bu yıllarda dolaşımdaki dergilerin bazılarını önceki kuşaklardan şairler hazırlasa da yoğunlukla gençlere yer verdiklerinden onlardan da görüş almak istemişler.

Önceki yıllarda çocuk edebiyatı üzerine bir çalışma yapmışlardı. Bu kez işin içinden ehil bir kalem, Ebru Akkaş, çocuk yazınının 2000’li yıllardaki serüvenine dair kapsamlı bir dosya hazırlamış.

İzdiham