23 Aralık 2017

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nden 34 Alıntıyı İzdiham için seçtik

ile izdiham

1. Hayat benim için iki eli cebinde uydurulan bir masaldı.

2. Galiba bizi benzerlerimiz karşısında her gün birkaç defa çıldırmaktan bu hayret kurtarır.

3.Size bu hafta görmeniz lazım gelen rüyaların listesini veriyorum.

4.Ah kelimeler, isimler ve onlara inanmanın saadeti.

5.İnsanoğlu, insanoğlunun cehennemidir. Bizi öldürecek belki yüzlerce hastalık, yüzlerce vaziyet vardır. Fakat başkasının yerini hiç kimse alamaz.

6. En iyisi düşünmemekti. Kaçmaktı. Kendi içime kaçmaktı. Fakat bir içim var mıydı? Hatta ben var mıydım? Ben dediğim şey, bir yığın ihtiyaç, azap ve korku idi.

7.  Biz fakirler böyleyizdir. Kader sarayında bizim işlere bakan büro hiç şaşmaz, ihmal etmez. Zihnimizden geçen en uzak, en masum ihtimallerin, sadece şiddet ile ret için düşündüğümüz şeylerin bile ceremesini öderiz.

8. Bazı insanların ömrü vakit kazanmakla geçer. Ben zamana, kendi zamanıma, çelme atmakla yaşıyordum.

9. Hayri beyefendi, bizim Hayri, sizin Hayri, daldın Hayri; ne kadar çok Hayri var. N’olur birkaçını yolda eksek. Herkes gibi ben de bir tek insan, kendim olsam.

10.Yüzü çocukluğumun şekerci dükkânlarına, şimdiki çiçekçi vitrinlerine benziyor, ışık ve renk içinde.

11. Sabır, insanoğlunun tek kalesidir.

12. Dışarda deniz var, gece var. Garip garip sessizliği insanın içine yerleşen, bir rüya balığı gibi insanın içinde masmavi kımıldanan gece.

13.Kâinat lahana gibi, yaprak yaprak, kat kat.

14. Ben bütün hayatını sırtında kambur gibi gezdiren o biçare insanlardanım.

15.   Sesi ne rahat emir veriyor. Acaba aktörlüğü var mı? Hayır, bu aktörlük değil, başka bir şey. Hayatı benimsemiş! Hiç mağlup olmamış.

16. Benim âdetim böyledir. Hepsi önümde olunca karnım birden bire doyar.

17. Biraz teşebbüs ve gayret, küçük bir görüş farkı, her şeyi ıslah edebilir.

18.   Siz harbe girmeden mağlup olmuş bir orduya benziyorsunuz. Teknenin üstüne çıkacağınız yerde altında kalmışsınız.

19. Realist olmak hiç de hakikati olduğu gibi görmek değildir. Belki onunla en faydalı şekilde münasebetimizi tayin etmektir.

20. Hakikati olduğu gibi görmek. Yani bozguncu olmak.  Evet bozgunculuk denen şey budur.

21.   Doğdum doğalı herkes bana dürbünün ters tarafından bakmayı teklif ediyordu.

22.   Saymak bizi daima aldatır. Gülünç ve eksik neticelere götürür. Zaten herhangi bir şeyi saymanın imkanı yoktur. İnsan tek bir hal olsa istatistik denen şeye inanırım. İnsan karışıktır, durmadan değişir.

23.İki üç çizgi, birkaç konuşma parçası, işte size bütün bir hayat. Tevekkeli değil eskiler yalnız şiir söylemişler.

24.Tarih günün emrindedir.

25. Biz kabahati üzerine yüklenen insanlarız.

26.Siz tecrübe kelimesinin manasını bilmiyorsunuz. Tecrübe sahibi demek, yıpratılmış olmak, muayyen hudutta ve muayyen fikirlerde donmuş olmak demektir.

27.Hayatımızın bir devrinden sonra başımıza gelen şeylere o kadar hazırlanmış oluyoruz ki, kederimizi kendi içimizde taşır gibi yaşıyoruz.

28. Siz onların dostluklarıyla size sadaka verdiklerini sanıyordunuz, hâlbuki size onlar iltica etmişlerdi.

29.Hata denen şey tashih etme budalalığında bulunanlar için mevcuttur.

30. Doğru, ya bütün olur ya da hiç olmaz.

31.İş insanı temizliyor, Kendisi yapıyor, etrafıyla arasında bir yığın münasebet kuruyordu. Fakat iş aynı zamanda insanı zapt ediyordu. Ne kadar abes ve manasız olursa olsun bir işin mesuliyetini alan ve benimseyen adam, ister istemez onun dairesinden çıkmıyor, onun mahpusu oluyordu.

32. Korkuyu bütün ömrümce tanımıştım, o yılanı gayet iyi bilirdim. Bir kere içimize yerleşti mi bulandırmayacağı hiçbir şey yoktu.

33.Ucunu bucağını bilmediğim, her gün yeni bir parçasıyla karşılaştığım adeta tefrika hâklinde bir yalan olmuştum.

34.Her şey yolunda.  Fakat yalnızız. Bütün dünyada yalnızız.

Seda Nur Bilici hazırladı

İZDİHAM