10 Mart 2016

Onur Korkmaz, Düşünce Akışı

ile izdihamdergi

Yüksek bir tepeden büyük suya doğru
Saçlarının rüzgarlı yazı, geç gece vakti
Kuzey yarım kürede ayın henüz doğmadığı saatler
Bir yurdun mahremini örten dağlar
karşı durup bakmak
biraz rahatlamak, gevşemek
İhtiyaç gidermek, işemek
Yüksek bir tepeden büyük suya doğru

Sonra kim düşünür
Kim ne düşünür
Çişimiz ile ilgisi yok
Hepsi olup bitenler hakkında

Adını koyup, seyre dur
bir müddet asılı kalacak cisme
süzülerek havada

Onur Korkmaz

İZDİHAM