21 Temmuz 2021

Ömer Osmanoğlu’ndan İki Önemli Eser

ile izdiham

Dr. Ömer Osmanoğlu 2012’den beri Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Osmanoğlu, “İdeal Devlet Erdemli Toplum, Platon ve Fârâbi’nin Siyaset Felsefesi” ve “Siyaset Felsefesinde Adalet, İlkçağ ve Ortaçağ’da Adalet Teorileri” isimli iki çalışmaya imza attı. Felsefe ve Toplum bilimlerine ilgi duyan herkesin istifade edebileceği derinlikli, kapsamlı ve bir o kadar da anlaşılır üslupla kaleme alınan eserler raflarda yerlerini aldı.

“Mutlak hakikate, saf iyiliğe ve güzelliğe ulaşmak elbette bu dünya için zordur ve belki de insana düşen temel görev değildir. Yine de insan yüzünü hakikate, iyiliğe, güzelliğe ve mükemmelliğe çevirebilir. Bir bilim insanına ve özellikle siyaset felsefecisine düşen görev mutluluk, erdem, insan onuru, adalet, özgürlük ve eşitlik ideallerini ısrarla dile getirmek ve yüce ideallere duyulan özlemi ve bunların gerçekleşeceğine dair umudu diri tutmaktır. Geniş kitleler gerçek adalet, eşitlik ve özgürlük mefhumlarından uzak kalmış olabilir. Toplumda sevgi, dayanışma ve anlayış ortadan kalmış olabilir. Haklının gücü, yerini güçlünün hakkına bırakmış olabilir. İyilikle kötülük, erdemle erdemsizlik, güzellikle çirkinlik, doğruyla yanlış yer değiştirmiş, anlamını yitirmiş ya da içeriksizleşmiş olabilir. Ancak felsefenin görevi insanlığın evrensel değerleri üzerinde düşünmeye devam etmek ve hakikati hiç değilse bir söylem olarak canlı tutmak ve mümkün mertebe gündemde tutmak olmalıdır.” [İdeal Devler Erdemli Toplum, s.23-24.]

“İlkçağ ve Ortaçağ’da ileri sürülen adalet teorilerini anlamak, tartışmak ve adalete duyduğumuz ihtiyacı canlı tutmak amacıyla kaleme aldığımız bu kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Sokrates öncesi filozofların adalet anlayışları ana hatlarıyla tartışıldıktan sonra Platon ve Aristoteles’in adalet teorileri ele alınmaktadır. İkinci bölümde, Ortaçağ Hıristiyan filozoflarının adalet teorileri incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise İslam filozoflarının adalet hakkındaki görüşleri tartışılmaktadır.” [ Siyaset Felsefesinde Adalet, s.35]

İzdiham

Editör: İbrahim Varelci