24 Haziran 2019

İsmet Özel, Rüya

ile izdiham

İnsanlar, bedeli ne olursa olsun kendi dar kafalarının rahat ettiği alanı kıskançlıkla korurlar. İnsanın bir şeyi fark edebilmesi için rüyada gördüklerinin değerini bilmesi lazım. Biz rüyalarımızda bir bakımdan değil birçok bakımdan veya her bakımdan ikaz ediliriz. Rüyalarımız hem ikazdır hem de neyin neye tekabül ettiği, neyin neye tahavvül ettiğine dair malumattır. Rüyada bir şey gördüğünüz zaman kendi vicdanınıza dönün ve bunun size ne bakımdan uyarı olduğunu, ne bakımdan da izahat olduğunu fark edin. Öyle bir rüya yorumcusu falan aramanıza lüzum yok. Siz kendiniz halis kullar iseniz mutlaka size bir şeyin söylendiğini anlamış olursunuz. Ama bizim geçmişimizde birçok insan bizi itikadımızdan uzak tutabilmek için bir çok tasnifler yapmışlar. Şeytani rüya, rahmani rüya falan filan gibi. Birçok bakımdan Müslüman gücümüzün dünyada aksetmesine mani olacak bir büzüşme telkin etmişler bize. Biz bu büzüşmeyi Müslümanlık sanıyoruz. Hâlbuki Müslümanlık her halükarda kâfirin yetersizliğini yüzüne vurmakla alakalı bir şeydir.

İsmet Özel’in Mardin-Kızıltepe’de yaptığı “Her Ferdimize İstiklâl” serlevhalı konuşmasından bir alıntı. Konuşma metninin tamamı: http://www.istiklalmarsidernegi.org.tr/Yazi.aspx?YID=960&KID=4

Alıntılayan: Seyfullah Akkuzu

İZDİHAM