30 Mayıs 2019

Hece Dergisi Marx Özel Sayısı Çıktı

ile izdiham

Hece Dergisinin Karl Marx özel sayısı çıktı. Dergide şu yazarlar ve konular bulunuyor.

Rasim Özdeneören /Diyalektik Üzerine Mülahazalar 7

BİRİNCİ KISIM: KARL MARX

Ramazan Yelken/Sunuş 17

I. BÖLÜM: BİYOGRAFİ, ANI

Robert C. Trucker/Marx ve Engels’in Yaşamları 25

Alaattin Diker/Mosel Nehri Derin Akar – Karl Marx’ın Doğduğu Kente Bir Seyahat          32

Alaattin Diker/Marx ve Kadınlar 44

II. BÖLÜM: TEORİ VE ELEŞTİRİ

Charles Barbour/Çoklu Kopuşlar Üzerine: Res Publica’da Marx 49

Gregor A. James/Friedrich Engels ve Karl Marx – Din Olarak Tarih            72

Bradley J. MacDonald/Marx, Foucault, Genealogy 96

Alaattin Diker/Marx ve Heidegger Yabancılaşma Kavramı Bağlamında Bir Mukayese 122

Pierre Macherey/Maddeciliğinden Kurtarılmış Marx veya Derrida’nın Tini 138

Barış Parkan/Marx-Hegel İlişkisi Bağlamında Diyalektik ve Teleoloji 146

Mustafa Ertürk/Toplumsal/Ekonomik Bir Gösteri/Gösteren Olarak Marx’ın Vampir Metaforu 162

Özkan Öztürk/Marx ve Eleştirinin Radikal Felsefesi         174

Ümit İzmen/Liberal Demokrasinin ve Piyasa Ekonomisinin Krizi ve Marx’ın Ekonomi-Politiği      183

Sevda Mutlu/Sefaletin Felsefesi mi Yoksa Felsefenin Sefaleti mi? Proudhon-Marx Ekseninde 203

III. BÖLÜM: YÖNTEM   

İrfan Çevik/Marksizmin Üçlük Atışları 221

Doğan Göçmen/Karl Marx, Das Kapital, Yöntem Sorunu ve Rasyonalite 250

Ali Sinan Bilgili/Karl Marx’ın Sosyal Bilimler Metodolojisinin Gelişmesine Katkısı Hakkında Bir Değerlendirme 266

IV BÖLÜM: KAVRAMLAR

James Luchte/Marx ve Kutsallık 273

Ahmet Demirhan/Bir “Hristiyan Sorunu” Olarak Kapitalizm: Marx’ın Yahudi Sorunu ve Venedik Taciri 295

Faruk Karaarslan/Karl Marx’ta Şark Meselesi 336

Mahmut Çeliker/Marx’ta Yabancılaştırıcı Bir Faktör Olarak Din 343

Ali Öztürk/Batı Düşüncesinin Epistemik Paradoksu Bağlamında Marx ve Metafizik  361

Mustafa Orçan/Büyüsü Bozulmuş Modern Dünyanın Büyücüsü Marksizm – Din, Eşitlik, Adalet ve Özgürlük- 372

V. BÖLÜM: MARX VE İSLAM

Bilal Çavdar/Sosyalizm, İslam Sosyalizmi ve Arap Sosyalizmi 381

Ömer Faruk Danış/Marksizm, Tarihsel Materyalizm ve Ali Şeriati 396

Elifnur Öztürk/Ali Şeriati’nin Marksizm Eleştirisi 408

Hacı Duran/Marksizmin İslamcı Hayaletleri 424

Kadir Canatan/Anakronik Bir Karşılaştırma: İbn-i Haldun ve Karl Marx 437

VI. BÖLÜM: MARX SONRASI

Peter McLaren – Ramin Farahmandpur/Post-Marksist Zamanlarda Marx’ı Yeniden Mütalaa Etmek: Postmodernizm İçin Bir Ağıt? 453

Ramazan Yelken/Marx’ın Üniversitedeki Kürsüsü Frankfurt Okulu: Eleştirel Kuram Olarak Ortodoks Marksizmden Kopuş ve Modern Düşüncenin Marksist Eleştirisine Giriş 475

Alexander Saxton/Marksizm, Emek ve Başarısız Din Eleştirisi 488

Olkan Senemoğlu/Marx’tan Sonra Marx: Rockmore, Elster, Sayers Üzerine Kısa Bir Değerlendirme 512

Enis Memişoğlu/Marx’ın Sui-İstimalleri 531

Ahmet Öncü/Marx’ın Paranın Gizemini Çözmesi: Karatani’nin Marx ve Kapital Yorumu Üzerine Bir İnceleme    545

Yonca Gökalp/Marksizm, Postmarksizm ve Psikanalitik İdeoloji Teorisine Dair Özet Bir Sunuş 573

Vefa Taşdelen/Marksist Estetik Üzerine Değiniler 593

Memduh Özdemir/Ahlak ve Marx 605

Vedat Koçal/Bir Ahlak-Bilim Olarak Marksizm 610

Zülküf Kara – Halime Aydın/Minör Marksizm ya da Kapitalizmin Deleuze Eşiği 624

Nurhan Tanrıverdi /Kentin Formunu ve Bedenin İnşasını Belirleyen Espri Üzerine 635

Şükrü Karatepe/İdeolojinin Marksist Dönüşümleri 647

VII. BÖLÜM: MARX SONRASI UYGULAMA

Merve Tüzünoğlu/Sosyalist Devlet Sisteminin Evrimi 659

Elif Tuğçe Kocabıyık/Marx Düşüncesi Ekseninde Freelance Çalışma ve Dijital Kapitalizm 687

Pınar Eldemir /Kültürel Özgürlük Fikrine Marksist Bir Bakış Örneği Olarak Kültürel Özgürlük Kongresi 695

Zekeriya Şimşek/Patent Ne Değildir: Marksist Gerçek 702

VIII. BÖLÜM: MARX ELEŞTİRİLERİ

Ahlrich Meyer/Bir Hüsran Teorisi. Marx ve 19. YY. Gerçekleri 717

Bengül Güngörmez Akosman/Cinayetin Teolojik Estetize Edilişi: Marx ve Modern Katiller          735

Ali K. Metin/Marksizmi Tartışmak İçin Bir Çerçeve Denemesi 745

IX. BÖLÜM: KADIN

Philip J. Kain/Modern Feminizm ve Marx 753

Emel Topçu/Marx’ın Bir Başka Pencereden Okunması: Marksist-Feminizm 780

X. BÖLÜM: TÜRKİYE

Çiğdem Yaramışlı/Türkiye’de Marksizm: 1960-1980 805

Enes Ateş/Marksizm ve Ulusal Sorun 821

Adem Palabıyık/Marx ve Kürtler 843

Mücahit Gündoğdu/Türkiye’de Marksizmin Önde Gelen Fikri ve Siyasi Aktörleri 849

Bahattin Cizreli – Alkan Üstün/Türkiye Sosyalist Sol Müzik Gruplarının Eserlerinde Kutsal Temalar 858

Hakan Soydaş/Milliyetçi Muhafazakâr Dava Dergisi Fedai ve Marksizm Aleyhtarlığı 872

XI. BÖLÜM: MARX’A DAİR ÇEŞİTLEMELER

Polat S. Alpman/Hazret Marx’ın Bitmeyen Çilesi 893

Ümit Aktaş/Marx: Sözü Eyleme Dönüştürebilmek 902

Mustafa Everdi/Marx, Kurt ve Kuğu      934

Yıldız Ramazanoğlu/Marx: Para Kötülüğü Erdeme Çevirir           943

Hakan Alpin/Karl Marx’a Çizgiromandan Bakmak 952

XII. BÖLÜM: BİBLİYOGRAFYA   

Olkan Senemoğlu/Marx’ın Türkçeye Çevrilmiş Eserlerinden Seçki          989

Arzu Gülşen – Kübra Çiçek/Türkçe Marx Üzerine Yazılmış Eserler Seçkisi              992

İKİNCİ KISIM: MARKSİZM VE TÜRK EDEBİYATI

Mehmet Can Doğan /Sunuş       997

I. BÖLÜM: TARİHSEL ÇERÇEVE  

Tahir Abacı/Türkiye’de Sosyalist Siyaset ve Edebiyatın Oluşumu Üzerine Notlar (Yüzyıl Başından 1960’a Kadar) 999

Mehmet Can Doğan/1940-1960 Yılları Arasında Yayımlanan Toplumcu, Gerçekçi ve Marksist Kültür ve Edebiyat Dergileri                1013

Özlem Kayabaşı/1960-1980 Yılları Arasında Yayımlanan Sosyalist Dergiler 1045

Metin Cengiz/Edebiyat Anlayışı Olarak Marksizm 1063

Cafer Şen/İmkânsızın Fenomenologu Karl Marx’ın Dönüşü        1071

Bâki Ayhan T./Marksist Edebiyat Estetiğinde Dönüşüm Evreleri 1095

Ali Galip Yener/Edebiyat Eleştirisi ve Marksizm Üzerine Güncel Notlar 1101

Erol Göka/Marx ile Yolculuğum 1111

II. BÖLÜM: ŞİİR ÖYKÜ ROMAN ELEŞTİRİ              

Alphan Akgül/Dede Korkut Hikâyeleri ve İlyada: Epiğin Tarihsel Durumu Üzerine Bir İnceleme 1125

Dinçer Apaydın/1920-1930 Yılları Arasında Edebiyat Dergilerinde Öne Çıkan Sosyalist ve Marksist Eğilimli Şiirler               1141

Mehmet Fatih Uslu/Resimli Ay’da Bir Devrimci, Bir Avangard: Nâzım Hikmet 1157

Hakan Sazyek/Kırk Kuşağı 1166

Beyhan Kanter/İlhan Berk ve Marksizm 1171

Yaşar Güneş/Ahmet Oktay Şiirinde Özgürleşim Uğrakları 1177

Veysel Çolak/Türk Şiirinde Marksist Eğilim – 1970’li Yıllar 1187

Necip Tosun/Toplumcu Gerçekçi Öyküler 1226

Özgür İldeş/Avamı Havassa Yükseltme Mücadelesinde Hüseyin Rahmi’de Sosyalist Esintiler 1238

Recai Özcan/“Gerçekçilikten Toplumcu Gerçekçiliğe”: Cumhuriyet Romanı Üslubunda Etkilenme ve Değişim Üzerine 1266

Mehmet Narlı/Marksizm / Toplumcu Gerçekçilik / Sınıf Bilinci ve Orhan Kemal 1292

Emel Aras/Marksist Anlayışın Ütopyan Anlayışa Açılan Kapıları: Emek, Adalet, Eşitlik, Özgürlük Bağlamında “Tutunamayanlar”ın Ütopyası   1304

Yalçın Armağan/Edebiyatın Görevi İle Estetik Özerklik Arasında: Fethi Naci’nin Eleştiri Anlayışı 1313

Halim Şafak/Marksist Eleştirmeci Ahmet Oktay ve Birikimi 1328

Fatih Altuğ/Orhan Koçak’ın Mürekkep Makamı 1343

III. BÖLÜM: SORUŞTURMA

Enis Batur/Marksizm ve Edebiyat            1356

Kurtuluş Kayalı 1357

Arif Ay/Türk Edebiyatında Marksizm Bir Esintiden İbaret 1359

Hayati Baki/Edebiyat, İdeolojinin Değil; Estetiğin, Etiğin Sanatıdır 1361

Feridun Andaç 1365

Hüseyin Ferhad 1367

Yavuz Özdem/Marksizm ve Edebiyat 1370

Mesut Varlık/Zemin Yoklaması İçin Bazı Ders Notları 1374

IV. BÖLÜM: BİBLİYOGRAFYA

Mehmet Can Doğan/Bibliyografya          1377