Hece Dergisi Marx Özel Sayısı Çıktı

Hece Dergisinin Karl Marx özel sayısı çıktı. Dergide şu yazarlar ve konular bulunuyor.

Rasim Özdeneören /Diyalektik Üzerine Mülahazalar 7

BİRİNCİ KISIM: KARL MARX

Ramazan Yelken/Sunuş 17

I. BÖLÜM: BİYOGRAFİ, ANI

Robert C. Trucker/Marx ve Engels’in Yaşamları 25

Alaattin Diker/Mosel Nehri Derin Akar – Karl Marx’ın Doğduğu Kente Bir Seyahat          32

Alaattin Diker/Marx ve Kadınlar 44

II. BÖLÜM: TEORİ VE ELEŞTİRİ

Charles Barbour/Çoklu Kopuşlar Üzerine: Res Publica’da Marx 49

Gregor A. James/Friedrich Engels ve Karl Marx – Din Olarak Tarih            72

Bradley J. MacDonald/Marx, Foucault, Genealogy 96

Alaattin Diker/Marx ve Heidegger Yabancılaşma Kavramı Bağlamında Bir Mukayese 122

Pierre Macherey/Maddeciliğinden Kurtarılmış Marx veya Derrida’nın Tini 138

Barış Parkan/Marx-Hegel İlişkisi Bağlamında Diyalektik ve Teleoloji 146

Mustafa Ertürk/Toplumsal/Ekonomik Bir Gösteri/Gösteren Olarak Marx’ın Vampir Metaforu 162

Özkan Öztürk/Marx ve Eleştirinin Radikal Felsefesi         174

Ümit İzmen/Liberal Demokrasinin ve Piyasa Ekonomisinin Krizi ve Marx’ın Ekonomi-Politiği      183

Sevda Mutlu/Sefaletin Felsefesi mi Yoksa Felsefenin Sefaleti mi? Proudhon-Marx Ekseninde 203

III. BÖLÜM: YÖNTEM   

İrfan Çevik/Marksizmin Üçlük Atışları 221

Doğan Göçmen/Karl Marx, Das Kapital, Yöntem Sorunu ve Rasyonalite 250

Ali Sinan Bilgili/Karl Marx’ın Sosyal Bilimler Metodolojisinin Gelişmesine Katkısı Hakkında Bir Değerlendirme 266

IV BÖLÜM: KAVRAMLAR

James Luchte/Marx ve Kutsallık 273

Ahmet Demirhan/Bir “Hristiyan Sorunu” Olarak Kapitalizm: Marx’ın Yahudi Sorunu ve Venedik Taciri 295

Faruk Karaarslan/Karl Marx’ta Şark Meselesi 336

Mahmut Çeliker/Marx’ta Yabancılaştırıcı Bir Faktör Olarak Din 343

Ali Öztürk/Batı Düşüncesinin Epistemik Paradoksu Bağlamında Marx ve Metafizik  361

Mustafa Orçan/Büyüsü Bozulmuş Modern Dünyanın Büyücüsü Marksizm – Din, Eşitlik, Adalet ve Özgürlük- 372

V. BÖLÜM: MARX VE İSLAM

Bilal Çavdar/Sosyalizm, İslam Sosyalizmi ve Arap Sosyalizmi 381

Ömer Faruk Danış/Marksizm, Tarihsel Materyalizm ve Ali Şeriati 396

Elifnur Öztürk/Ali Şeriati’nin Marksizm Eleştirisi 408

Hacı Duran/Marksizmin İslamcı Hayaletleri 424

Kadir Canatan/Anakronik Bir Karşılaştırma: İbn-i Haldun ve Karl Marx 437

VI. BÖLÜM: MARX SONRASI

Peter McLaren – Ramin Farahmandpur/Post-Marksist Zamanlarda Marx’ı Yeniden Mütalaa Etmek: Postmodernizm İçin Bir Ağıt? 453

Ramazan Yelken/Marx’ın Üniversitedeki Kürsüsü Frankfurt Okulu: Eleştirel Kuram Olarak Ortodoks Marksizmden Kopuş ve Modern Düşüncenin Marksist Eleştirisine Giriş 475

Alexander Saxton/Marksizm, Emek ve Başarısız Din Eleştirisi 488

Olkan Senemoğlu/Marx’tan Sonra Marx: Rockmore, Elster, Sayers Üzerine Kısa Bir Değerlendirme 512

Enis Memişoğlu/Marx’ın Sui-İstimalleri 531

Ahmet Öncü/Marx’ın Paranın Gizemini Çözmesi: Karatani’nin Marx ve Kapital Yorumu Üzerine Bir İnceleme    545

Yonca Gökalp/Marksizm, Postmarksizm ve Psikanalitik İdeoloji Teorisine Dair Özet Bir Sunuş 573

Vefa Taşdelen/Marksist Estetik Üzerine Değiniler 593

Memduh Özdemir/Ahlak ve Marx 605

Vedat Koçal/Bir Ahlak-Bilim Olarak Marksizm 610

Zülküf Kara – Halime Aydın/Minör Marksizm ya da Kapitalizmin Deleuze Eşiği 624

Nurhan Tanrıverdi /Kentin Formunu ve Bedenin İnşasını Belirleyen Espri Üzerine 635

Şükrü Karatepe/İdeolojinin Marksist Dönüşümleri 647

VII. BÖLÜM: MARX SONRASI UYGULAMA

Merve Tüzünoğlu/Sosyalist Devlet Sisteminin Evrimi 659

Elif Tuğçe Kocabıyık/Marx Düşüncesi Ekseninde Freelance Çalışma ve Dijital Kapitalizm 687

Pınar Eldemir /Kültürel Özgürlük Fikrine Marksist Bir Bakış Örneği Olarak Kültürel Özgürlük Kongresi 695

Zekeriya Şimşek/Patent Ne Değildir: Marksist Gerçek 702

VIII. BÖLÜM: MARX ELEŞTİRİLERİ

Ahlrich Meyer/Bir Hüsran Teorisi. Marx ve 19. YY. Gerçekleri 717

Bengül Güngörmez Akosman/Cinayetin Teolojik Estetize Edilişi: Marx ve Modern Katiller          735

Ali K. Metin/Marksizmi Tartışmak İçin Bir Çerçeve Denemesi 745

IX. BÖLÜM: KADIN

Philip J. Kain/Modern Feminizm ve Marx 753

Emel Topçu/Marx’ın Bir Başka Pencereden Okunması: Marksist-Feminizm 780

X. BÖLÜM: TÜRKİYE

Çiğdem Yaramışlı/Türkiye’de Marksizm: 1960-1980 805

Enes Ateş/Marksizm ve Ulusal Sorun 821

Adem Palabıyık/Marx ve Kürtler 843

Mücahit Gündoğdu/Türkiye’de Marksizmin Önde Gelen Fikri ve Siyasi Aktörleri 849

Bahattin Cizreli – Alkan Üstün/Türkiye Sosyalist Sol Müzik Gruplarının Eserlerinde Kutsal Temalar 858

Hakan Soydaş/Milliyetçi Muhafazakâr Dava Dergisi Fedai ve Marksizm Aleyhtarlığı 872

XI. BÖLÜM: MARX’A DAİR ÇEŞİTLEMELER

Polat S. Alpman/Hazret Marx’ın Bitmeyen Çilesi 893

Ümit Aktaş/Marx: Sözü Eyleme Dönüştürebilmek 902

Mustafa Everdi/Marx, Kurt ve Kuğu      934

Yıldız Ramazanoğlu/Marx: Para Kötülüğü Erdeme Çevirir           943

Hakan Alpin/Karl Marx’a Çizgiromandan Bakmak 952

XII. BÖLÜM: BİBLİYOGRAFYA   

Olkan Senemoğlu/Marx’ın Türkçeye Çevrilmiş Eserlerinden Seçki          989

Arzu Gülşen – Kübra Çiçek/Türkçe Marx Üzerine Yazılmış Eserler Seçkisi              992

İKİNCİ KISIM: MARKSİZM VE TÜRK EDEBİYATI

Mehmet Can Doğan /Sunuş       997

I. BÖLÜM: TARİHSEL ÇERÇEVE  

Tahir Abacı/Türkiye’de Sosyalist Siyaset ve Edebiyatın Oluşumu Üzerine Notlar (Yüzyıl Başından 1960’a Kadar) 999

Mehmet Can Doğan/1940-1960 Yılları Arasında Yayımlanan Toplumcu, Gerçekçi ve Marksist Kültür ve Edebiyat Dergileri                1013

Özlem Kayabaşı/1960-1980 Yılları Arasında Yayımlanan Sosyalist Dergiler 1045

Metin Cengiz/Edebiyat Anlayışı Olarak Marksizm 1063

Cafer Şen/İmkânsızın Fenomenologu Karl Marx’ın Dönüşü        1071

Bâki Ayhan T./Marksist Edebiyat Estetiğinde Dönüşüm Evreleri 1095

Ali Galip Yener/Edebiyat Eleştirisi ve Marksizm Üzerine Güncel Notlar 1101

Erol Göka/Marx ile Yolculuğum 1111

II. BÖLÜM: ŞİİR ÖYKÜ ROMAN ELEŞTİRİ              

Alphan Akgül/Dede Korkut Hikâyeleri ve İlyada: Epiğin Tarihsel Durumu Üzerine Bir İnceleme 1125

Dinçer Apaydın/1920-1930 Yılları Arasında Edebiyat Dergilerinde Öne Çıkan Sosyalist ve Marksist Eğilimli Şiirler               1141

Mehmet Fatih Uslu/Resimli Ay’da Bir Devrimci, Bir Avangard: Nâzım Hikmet 1157

Hakan Sazyek/Kırk Kuşağı 1166

Beyhan Kanter/İlhan Berk ve Marksizm 1171

Yaşar Güneş/Ahmet Oktay Şiirinde Özgürleşim Uğrakları 1177

Veysel Çolak/Türk Şiirinde Marksist Eğilim – 1970’li Yıllar 1187

Necip Tosun/Toplumcu Gerçekçi Öyküler 1226

Özgür İldeş/Avamı Havassa Yükseltme Mücadelesinde Hüseyin Rahmi’de Sosyalist Esintiler 1238

Recai Özcan/“Gerçekçilikten Toplumcu Gerçekçiliğe”: Cumhuriyet Romanı Üslubunda Etkilenme ve Değişim Üzerine 1266

Mehmet Narlı/Marksizm / Toplumcu Gerçekçilik / Sınıf Bilinci ve Orhan Kemal 1292

Emel Aras/Marksist Anlayışın Ütopyan Anlayışa Açılan Kapıları: Emek, Adalet, Eşitlik, Özgürlük Bağlamında “Tutunamayanlar”ın Ütopyası   1304

Yalçın Armağan/Edebiyatın Görevi İle Estetik Özerklik Arasında: Fethi Naci’nin Eleştiri Anlayışı 1313

Halim Şafak/Marksist Eleştirmeci Ahmet Oktay ve Birikimi 1328

Fatih Altuğ/Orhan Koçak’ın Mürekkep Makamı 1343

III. BÖLÜM: SORUŞTURMA

Enis Batur/Marksizm ve Edebiyat            1356

Kurtuluş Kayalı 1357

Arif Ay/Türk Edebiyatında Marksizm Bir Esintiden İbaret 1359

Hayati Baki/Edebiyat, İdeolojinin Değil; Estetiğin, Etiğin Sanatıdır 1361

Feridun Andaç 1365

Hüseyin Ferhad 1367

Yavuz Özdem/Marksizm ve Edebiyat 1370

Mesut Varlık/Zemin Yoklaması İçin Bazı Ders Notları 1374

IV. BÖLÜM: BİBLİYOGRAFYA

Mehmet Can Doğan/Bibliyografya          1377

İzdiham'ın 43. Sayısında sürpriz olarak Malkoçoğlu filminin arka perdesini yazan Cüneyt Arkın, Emmy Ödülü'nün sahibi Haluk Bilginer, en sevdiği türküleri liste halinde paylaşan Selda Bağcan yer alıyor. Birbirinden değerli edebiyatçıların ve edebiyatçı olmaya heves eden yetenekli gençlerin yer aldığı İzdiham inanılmaz güzel bir sayı ile karşınızda. Buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın