10 Ekim 2017

Hazret-i Ali Cenkleri Kitabından Ejderha Cengi Bölümü

ile izdiham

Biz geldik İmam Ali hikayesine ki kuyu içinde devlerle cenk eder ve her ne kadar kırar ise devler de artar. Hazreti Ali gayet mahzun oldu aciz kaldı. Hakk Teâlâ’ya münacat eyledi:

“Ya Rab! Beni bu cenkten halas eyle” deyip ağladı.

O anda mağara yarılıp içinden bir dev çıktı başında altın tacı var. Bu devlere “ayrılın” diye seslendi. Hemen devler dağıldı. Bu altın taçlı dev ileri gelip:

“Es-selamü aleyküm ya Ali, ya veliyyallah” dedi.

Hazreti Ali selamı alıp:

“Sen kimsin?” diye sordu.

Bu dev cevap verdi:

“Ya Ali! Ben bu devlerin padişahıyım. Adım Raşit’tir. Devler cümle benim hükmümde idi. Babam ölünce bu tepelediğin bedbaht dev beni tutup bu mağara içinde hapsetti. Hem babam sağ iken babama hizmet eder ve hem bu devin bir kızı var idi bana yavuklu idi babam ölünce kızı bana vermedi tutup beni hapsetti.”

Hazreti Ali dedi:

“Ya Raşit, şimdi o devin kızı nerededir?”

Raşit dedi:

“Mağaradadır.”

Hazreti Ali dedi:

“Ya Raşit, benim adımın Ali olduğunu nereden bildin?”

Raşit dedi:

“Ya Ali, sen bu bedbaht devi öldürdün. Benim bentlerim o zaman çözüldü. Ben halas oldum beni buraya Hazreti Muhammed gönderdi. Ben şimdi Medine’den geliyorum.”

Yine tekrar parmak kaldırıp iman getirdi. Bu sözleri işitip şâd olan Hazreti Ali dedi:

“Ya Raşit, var o kızı getir.”

Raşit gidip mağara içinde kapıyı açıp kızı getirdi. Gördü bir cemile kızdır ki ayın on dördüne benzer. Kız nikabını kaldırdığında Raşit’in aklı başından gitti. Hazreti Ali kıza sual edip:

“Sen kimin kızısın?” dedi.

Kız cevap verdi:

“Dev Cürcan’ın kızıyım. Babam yirmi yıldır devlerin padişahıdır. Sen gelip babamı öldürdün. Cümle tılsım bozuldu ve biz garip kaldık.”

Hazreti Ali dedi:

“Senin adın nedir?”

Kız dedi:

“Hatice’dir.”

Hazreti Ali dedi:

“Ya Hatice gel Müslüman ol.”

Hatice dedi:

“Ya Ali, benim bir hacetim vardır reva eyle Müslüman olayım.””

Hazreti Ali dedi:

“Hacetin nedir?

Hatice dedi:

“Babam beni bu Raşit’e yavuklu etti. Benim âşığım bir dev var idi. Bana cadılık eyleyip gövdemde kıl bitip hayvan gövdesi gibi oldu ve ben o zamandan beri ayıplı oldum. Eğer benim bu derdime derman edersen Müslüman olayım.”

Hazreti Ali, Hatice’den bu cevabı işitince ismi azam duasını okuyup kızın üzerine üfürdü. Kız titremeye başladı gövdesinde ne kadar kıl var ise döküldü. Sadece saçıyla kirpiği kaldı. Hatice hemen Müslüman oldu. Maksat tamam oldu Hazreti Ali kızı Raşit’e verdi. Hutbe okudu dua edip el yüze sürdüler ve buyurdu; ne kadar dev var ise gelip Müslüman oldular. Raşit devi Cürcan’ın tahtına geçirdi. Hazreti Ali üç gün üç gece devler içinde oldu.

İsmail Toprak, Hazreti Ali Cenkleri, Büyüyen Ay Yayınları, 2014
İZDİHAM