2 Mart 2022

Hanife Palta, İbrahim Varelci’nin Sezai Karakoç Kitabını Değerlendirdi

ile izdiham

Sezai Karakoç, ülkemizin en önemli değerlerinden biridir. İslam’ın mayasıyla yoğrulmuş bir şair, yazar ve mütefekkirdir. Diriliş fikriyle kendine has bir düşünce sistemi ortaya koymuştur.  Şiirleri, yazıları ve fikirleriyle çok geniş bir kitleyi derinden etkilemiştir. Sevenleri onun güzide fikirlerini anlatmak için hakkında konferanslar düzenlemiş; edebiyat dergileri özel sayılar hazırlamış ve şahsına dair birçok kitap yazılmıştır. Bu kitaplardan biri de İbrahim Varelci’nin Sezai Karakoç Kitabı’dır. Bu kitabı diğer kitaplardan ayıran husus ise yazarın ifadesi ile “hissi bir biyografi” olmasıdır. Sezai Karakoç’un kişiliği, yaşantısı ve eserlerinin kendisine hissettirdiklerini objektif bir şekilde kaleme almıştır.

Yazar, Sezai Karakoç Kitabı’nda Üstadın hayatını kronolojik olarak değil, onun fikirleri üzerinden anlatmayı tercih etmiştir. Bu sebeple Sezai Karakoç Kitabı’na yön veren aslında Sezai Karakoç’un ta kendisidir. Yazar, Sezai Karakoç’u anlayabilmek için onun hayatını ve yaşadığı devirleri çok iyi bilmek gerektiğini belirterek bu dönemleri tahlil etmiştir.

“Sezai Karakoç’u okumak Türkiye’nin son 60 yılını anlamaktır.” Sezai Karakoç, Türk milletini ve tarihi olayları çok iyi analiz ederek sorunları saptamış ve çözüm olarak Diriliş düşüncesini şiar edinmiştir. Diriliş düşüncesinin merkezinde İslam vardır. Yazar, Sezai Karakoç’un Diriliş düşüncesinin tohumlarını attığını, bu tohumu yeşertecek olanların ise yeni gelen nesil olduğunu söyler. Bu tohumun yeşermesi bir anda olmayacak, sabırla sulanarak zamanla fidan verecektir.

Sezai Karakoç’un bıraktığı en önemli miras Diriliş düşüncesidir. Sezai Karakoç Kitabı’nda bu düşünce ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca eserlerinden alıntılar yapılarak konu pekiştirilmiştir. Sezai Karakoç’u hiç tanımayan birisi bu eseri okuyarak onun Diriliş fikrine aşina olabilir. Sezai Karakoç’un neredeyse bütün şiirlerinde ve yazılarında Diriliş düşüncesinin izlerine rastlanabilir. Bu sebeple İbrahim Varelci, Sezai Karakoç’u yeni okumaya başlayacak birisinin öncelikle şiirlerini okuması gerektiğini, sonrasında ise “Diriliş Neslinin Amentüsü” kitabıyla devam etmesini önerir. Ardından sırasıyla İnsanlığın Dirilişi, İslam’ın Dirilişi ve Ruhun Dirilişi kitaplarının okunabileceğini söyler.

Sezai Karakoç’un kendine özgü bir düşünce sistemi olduğu gibi aynı zamanda şiir anlayışı da diğer şairlerden farklıdır. Yazar, kitabında Üstadı “öte dünya sözcüsü bir diriliş habercisi” olarak tasvir etmiştir. Şiirlerinde ahiret hayatıyla ilgili çokça metafor ve imgeler yer almaktadır. Üslubu, şiirlerinde işlediği temalar, imgeleri kullanışındaki ustalığı ile kendine mahsus bir şiir ortaya koymuştur. Aslında Sezai Karakoç yaşantısı itibarıyla da diğer insanlardan farklıdır. Sezai Karakoç Kitabı’nda bu konuya da temas edilmiştir. Görünür olmanın, tanınır olma isteğinin bu kadar arttığı bir dönemde Üstad, gözlerden uzak bir hayatı tercih etmiştir.  Öyle ki kendi isteğiyle çekilmiş bir tane bile fotoğrafı yoktur. Kendisini ziyarete gelenlere davasını heyecanla anlatırken şahsıyla alakalı kendisine yöneltilen soruları cevaplamamıştır. Kendisinin övülmesinden son derece rahatsız olmuştur. Hayatı sükûnet içinde geçmiştir. Şu an içinde bulunduğumuz hız ve haz çağına oldukça zıt bir hayatı vardır. Bu sebeple bazı çevreler onu anlayamamıştır.

Sezai Karakoç Kitabı’nda Üstadın yeteri kadar kıymetinin anlaşılamadığına da değinilmiştir. Aslında birçok yazar ve şair için de bu durum söz konusudur. Batı, kendi düşünürlerine ve şairlerine sahip çıkarken maalesef Türkiye’de birçok engel sebebiyle bu durum tam olarak mümkün olamamaktadır.  İşte Sezai Karakoç Kitabı gibi biyografik eserlerin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Bir yazarın biyografisini okuyarak onun düşünce dünyasını anlamak daha hızlı bir şekilde mümkün olacaktır. Ancak Türkiye’de biyografi türü, okurlar tarafından tercih edilmediği için yeteri kadar rağbet görmemektedir. Batı’da ise bunun tam aksine biyografiler daha çok ilgi görmekte ve okunmaktadır.

Sezai Karakoç’u anlamanın ve kıymetini bilmenin yolu da onu çok iyi tanımaktan geçmektedir. Özellikle gençlerin Sezai Karakoç gibi önemli yazar ve şairleri tanımaları çok mühimdir. Bu sebeple biyografi okumak büyük önem arz etmektedir. Sezai Karakoç’u tanımak ve anlamak için İbrahim Varelci’nin bu kitabının okunması oldukça faydalı olacaktır.

Yazan: Hanife Palta

İZDİHAM