24 Ağustos 2018

Edebiyat Eserlerini Destek Projesi

ile izdiham

26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yayıncılara “ilk kitap” desteği verilecektir.

İlk eser niteliği taşıyan bir edebiyat eserini yayımlayacak yayınevine, bu yönetmelikte belirlenen esaslara göre maddi destek sağlanacaktır. Yayıncı, başvuru yapılacak ay içinde 3 eser için müracaat edebilecektir.

Yeni yazarların eserlerini daha profesyonel şartlarda ve yayınevlerinin desteği ile yayımlamalarını amaçlayan bu desteğe göre edebiyat eserlerine destek için yayınevleri yılda iki kez (şubat ve ağustos aylarında) başvuruda bulunabileceklerdir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

•Başvuru formunun indirilerek doldurulup, imzalanıp/kaşelendikten sonra eklerle birlikte elden ya da posta yoluyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

• Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir sözleşmenin örneği.

• Yazar özgeçmişi.

• Eserin baskıya hazır çıktısı.

Yönetmelik ve Başvuru Formu

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170826-2.htm

http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/59665,basvuru-formudocx.docx?0

İZDİHAM