İsmet Özel Yazıları

İsmet Özel, Partizan

Gırtlağımda bir harf büyüyor buna dayanacağım dişlerim kamaşıyor yıldızlardan buna da. Kabaran bir çarpıntı oluyor şehir. Artık yırtarak açtığımız zarflarda ne kargış, ne infilak yalnız koynunda çaresiz, çıplak isyan işaretleri taşıyan bir ergen cesedi. Kabaran bir çarpıntı oluyor şehir uyusam bir dağın benimle uyuduğu oluyor her gün şehrin ortasında bir …

İsmet Özel, Başı Örtülü Kızın Başı Suriye’de Türkiye’nin Yaptığından Ağrır mı?

Felsefe bilseydi ağrırdı. Bunu duyan (duyma ihtimali olan) başörtülü kızlardan çoğunun “madem öyle, başım niye ağrısın, iyi ki felsefeden uzak durmuşum” dediğinden eminim. Vaziyet kız değilseniz, başınız örtülü değilse değişecek değildir. Suriye sebebiyle hangimiz, ne hissediyor? Hangimiz iyi ki başım ağrıyor diyecek bir başörtülü kızın yanında durmağa çalışıyor? Böyle manasız …

İsmet Özel, Çarmıhta İsa; Zindanda Kur’an

Elektronik-Genetik-Atomik-Kozmik (VI) Israrla felsefe bilgisi zaruretine temas ediyor ve fakat henüz bunun icabına derhal bakmaktan kaçınıp hep içinde yer almaktan geri duramadığımız vakıalara temas ediyor, husule gelmelerine sebebiyet vermeden edemediğimiz hadiselere ve insan tercihlerinin kaçınılmaz neticelerine parmak basıyorum. Özgül felsefe söylemine geçmekten imtina ediyorum. Zira sırada şimdiye, bu sözlerin sarf …

İsmet Özel’in Taşları Yemek Yasak Kitabından 10 Alıntı

1.Diyorlar ki insanoğlu yoksulluğun, hastalıkların, mahrumiyetlerin kıskacında kaldıkça kendisinden beklenen gelişmeyi gösteremez. Bununla zımnen şunu söylemiş oluyorlar: İnsanlar maddi refah içinde olmakla, vücut sağlığını korumakla ve elinin erdiği, gözünün gördüğü, özlemini çektiği nesnelerin hizmetine sokmakla kurtuluşa erer. 2.Yani kurtulanlar zengin, istedikleri konumu ve maddi avantajları elde etmiş, ‘sağlıklı’ ve sorunlardan …

İsmet Özel, Allah Müslümanların Tarafını Tutar mı?

Evvel istibdat idi Açtın mı ağzını bellerlerdi ananı Şimdi devr-i hürriyet Önce söyletirler, sonra bellerler ananı Günler gelip de geçti sanmayın; günler delip de geçti. Hangi günlerdi onlar? O günler “Ben başımı inancımın gereği örtüyorum, her hangi bir bilinen ideologi taraftarı değilim” diyenlerin böylesi bir iddia ile mesafe kat etme …

İsmet Özel, Bir Şeyi Yaramıyorsa İşimize Yaramaz

Faydasından medet umduğumuz ışığın karanlığı yardığını farz ediyoruz. İnsana mahsus başarıyı tespit edişimiz onun hangi türden olursa olsun bir kuşatmayı yarışında tecelli ediyor. İnsanlaşma katında tacı, tahtı yarışın birincisinin hak ettiğine inanıyoruz. Müslümanlık varsa cehaletin yarılan kadarında var. Her yerde ve her çağda yarmanın sükûtunun menfiliklere başlatıcılık imkânı verdiğine dikkat …

İsmet Özel, -Mış Gibi Türkiye’nin Sonu (II) ve (III)

Ortalık temiz görünüyordu. Bilhassa ben yaştakiler (Alman Harbi’nin sonlarında doğup da her kötülüğün geride kaldığı, dikkatli olursak elimizdeki her şeyin mükemmele erişebileceği telkinatı altında yetişen kimileri) dünyanın her yerinde 50’li yılları tertipli birinin göze görünmeyen; ama kolayca hissedilen müdahalesini tasdik edercesine pırıl pırıl yaşadı. Gün gelmişti ve Aydın Yalçın bu …

İsmet Özel, -Mış Gibi Türkiye’nin Sonu (I)

The past is never dead. It’s not even past. William Faulkner Duanızı edin. Gücünüzün buna, ancak buna, bilhassa buna yeteceği haberi verilmiştir. Verilen haberin alınan haber haline girmesi insanlık tarihi olarak adlandırılmaktadır. Bu yüzden haber değeri taşıyan her hangi bir şeye omuz silkmeniz sizin insanlığınızda yıkıcı tesir uyandırır. Siz bu …

İsmet Özel, Faciayı Yazmasaydım Yaza Yazık Olurdu

Beri bak ben o zamanlar genç idim tek başıma çılgınca Neler yaptım bilir misin etrafımda başka gençler bulamayınca İt resmini kartonun bir yüzüne özene bezene yaptım Öte yüzüne çiziverdim geniş bir kafes Don lastiği takıp noktasız suratla Dondurtduğum zaman kartonu Noktalarını koyup sür’atle Döndürtdüğüm zaman kart-önü Kafese girmiş görünüyordu it …

İsmet Özel, Sebeb-i Telif

Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız yaprakla yağmurun aşkı meselâ kim olsa serpilen coşturuyor bizi imreniyoruz başkalarının mahvına. Yağmur mahvoluyor çarparak kendini parçalıyor mâşukunun açılan kıvrımında yaprak dirimle irkiliyor nazlı ve mağrur silkiniyor vuran her damlayla. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız bakıp başkasının başkayla kurduğu bağlantıya aşka dair diyoruz ilk anı bu olmalı …