27 Şubat 2021

Bünyamin Gürel’in 4. Şiir Kitabı Klaros Yayınlarından Çıktı

ile izdiham

“Bünyamin Gürel, lirik duyarlıklı bir aşk şairi. Şiirinin alametifarikası, bu aşkı, içtenlikli bir lirizmle modern bir forma dönüştürmesidir. Şairin 4. şiir kitabı olan Su Lekesi bunun bir kanıtı olarak okurun karşısına çıkıyor.

Yüreğinin dip köşe yerlerinden doğal bir şiir zekâsıyla bulup çıkardığı değerli bir incidir bu yapıt. Gürel, bir ‘güzellik avcısı’ olarak hayatın ve insanın güzelliklerini “keşif” duygusuyla temaşa ederek şiirlerini yazıyor. Şair, dünyadaki kötülüklerin, haksızlıkların, süregelen zulüm ve karanlığın güzellik edimi karşısında artık gölgede kalacağı ve sona ereceği inancıyla yazıyor Su Lekesi’ni.

Var olan çabası ve içli yüreğiyle de bu fani dünyaya sapasağlam/ gelecek nesillerin de istifadeye açık olacağı bir “güzellik bitkisi” dikmek kaygusuyla yazıyor. Kutlu bir çaba, takdire şayan bir arayıştır bu. Su Lekesi’ni oluşturan şiirler, zamanı ve varoluşu derinden duymanın ve yaşamanın edebi verimleridir. Bu şiirler, somut ve dinamik şiirsel kavrayışlarla Varlık’ta hareketin, Varlık’ta kaosun, Varlık’ta nizamın, Varlık’ta derin ve içrek bir duyuşun farkındalığıyla aşk ile yazılmıştır.

Su Lekesi, aşk, özlem, hüzün, ölüm, acı temleriyle doğallığın, gerçeğin ve içtenliğin aşk şarkılarını güzel Türkçemize kazandırarak, ruha güzellik ve genişlik veren bir estetizmle birleştirip okurunu selâmlamakta, şuaraya ışık sunmakta, aşk ile göveren yüreklere güven aşılamaktadır. Su Lekesi, lirizmin düzeyli bir örneği olarak edebiyat tarihindeki yerini almıştır.”

Mustafa Nurullah Celep

İZDİHAM